Overlijden

Aangifte overlijden

Bij overlijden doet u aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

Naar de pagina aangifte overlijden

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U mag bij een graf een aandenken plaatsen. Bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkplaat. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

Naar de pagina grafsteen of gedenkteken plaatsen

Grafrechten

Bij elk graf registreert de gemeente één actuele rechthebbende. De rechthebbende is het aanspreekpunt voor de gemeente voor alle zaken rondom het graf. 

Naar de pagina grafrechten

Begraven of cremeren

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren. U kunt dat bij de gemeente regelen.

Naar de pagina begraven of cremeren

Herinneringsboom

U kunt bij de gemeente Valkenswaard een aanvraag indienen voor het planten van een herinneringsboom op begraafplaats Eikenhof. 

Naar de pagina herinneringsboom

Opgraven en herbegraven/cremeren

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. 

Naar de pagina opgraven en herbegraven/cremeren

Reserveren graf

Wilt u een graf reserveren op de Oude Begraafplaats aan de Kerkhofstraat te Valkenswaard? Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Naar de pagina graf reserveren