Meldingen, klachten en complimenten

Melding doen

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of heeft u ergens last van? Meld het ons meteen. Dat kan ook in het weekend.

Naar de pagina melding doen

Bezwaar maken besluit gemeente

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.

Naar de pagina bezwaar maken

Geluidsmeter Eurocircuit

Op het Eurocircuit worden (rally)auto- en motorsportactiviteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten is uiteraard sprake van geluid van motoren of auto's. U kunt hier de actuele geluidsmeting zien.

Naar de pagina

Gemeentelijke vrijwilligerspenning aanvragen

Als blijk van waardering kunt u een inwoner uit de gemeente Valkenswaard voordragen voor een vrijwilligerspenning. Kent u iemand? Laat het ons weten.

Ga door naar de pagina

Zienswijze indienen

Soms is de gemeente van plan om een besluit te nemen waar u het niet mee eens bent. In een aantal gevallen, kunt u, voordat het besluit genomen is, hier uw mening over geven. Deze mening heet zienswijze.

Ga door naar zienswijze indienen

Verloren voorwerpen

Hebt u iets verloren in de gemeente? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet meer bij de politie. Behalve in situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Dat blijft een politiezaak.

Ga naar verloren voorwerp melden

Klacht indienen

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Naar de pagina Klacht indienen

Compliment

Wilt u laten weten dat u tevreden bent over onze dienstverlening? Dan kunt u ons een compliment geven. 

Ga door naar de pagina

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

Ga door naar de pagina

Contactgegevens gemeente

Verschillende manieren om met de gemeente in contact te komen

Ga door naar de pagina

Gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden in de gemeente? U moet hiervan aangifte doen bij de gemeente. Tenzij het om diefstal gaat, dat blijft een politiezaak. Ook om een gevonden voorwerp op te halen, moet u bij de gemeente zijn.

Naar de pagina verloren of gevonden voorwerpen

Verzoek tot handhaving

Vermoedt u dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd? Dien dan een handhavingsverzoek in. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving.

Naar de pagina Handhaving

Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

De gemeente Valkenswaard kent een eigen onderscheiding. Verdienstelijke inwoners kunnen deze penning krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die deze onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

Ga door naar de pagina

Huisdier vermist of gevonden

Heeft u een huisdier gevonden of bent u uw hond, kat of klein huisdier kwijt?

naar de website van Dierenopvang Zuid DOC