Incidentele subsidie aanvragen

Subsidie Evenementen, Sport en Cultuur

Incidentele subsidie voor initiatieven op het gebied van evenementen, sport en cultuur.

Link naar product Incidentele subsidie Evenementen, Sport en Cultuur

Innovatiesubsidie Wmo

Doel van de innovatiesubsidie Wmo is om initiatieven te stimuleren die een bijdrage leveren aan de transformatie binnen het sociaal domein. 

Link naar product Incidentele innovatiesubsidie Wmo

Subsidie ondernemersklimaat

Incidentele subsidie voor activiteiten van ondernemersverenigingen die het ondernemersklimaat bevorderen.

Link naar product Incidentele subsidie ondernemersklimaat

Subsidie gevelverbetering

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor gevelverbetering. Lees hier hoe het werkt.

Subsidie gevelverbetering