Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Groen en milieu

Gevolgen stikstofuitspraak PAS

Voordat de gemeente toestemming of vergunning kan verlenen voor een activiteit of project, moet uit een berekening blijken dat de activiteit géén toename van neerslag van stikstof in een Natura 2000-gebied veroorzaakt, óf juist zorgt voor een afname. 

Ga door naar de pagina

Bodemonderzoek

Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen? Let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is.

Ga door naar de pagina

Vuur stoken

U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Ga door naar de pagina

Omgevingsvergunning bomen kappen

Een omgevingsvergunning kan nodig zijn voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de activiteit kappen van een boom, aanleggen uitrit of verbouwen. 

Ga door naar de pagina

Bodeminformatie

De gemeente Valkenswaard heeft een Bodembeheernota met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

Ga door naar de pagina

Milieu vergunning

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Naar de pagina

Watervergunning

Voor bepaalde handelingen in of op oppervlaktewater of met grondwater hebt u een vergunning nodig.

Ga verder naar de pagina