Erkenning kind voor geboorte

Erkenning kind voor geboorte

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent.

Naar de pagina erkenning kind