Geboorte

Aangifte geboorte

Als uw kind is geboren in de gemeente Valkenswaard, moet u of iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, binnen 3 werkdagen aangifte doen op het gemeentehuis.

Naar de pagina aangifte geboorte

Erkenning kind voor geboorte

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent.

Naar de pagina erkenning kind