Geboorte en overlijden

Erkenning kind voor geboorte

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent.

Naar de pagina erkenning kind

Aangifte overlijden

Bij overlijden doet u aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

Naar de pagina aangifte overlijden

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U mag bij een graf een aandenken plaatsen. Bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkplaat. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

Naar de pagina grafsteen of gedenkteken plaatsen

Aangifte geboorte

Als uw kind is geboren in de gemeente Valkenswaard, moet u of iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, binnen 3 werkdagen aangifte doen op het gemeentehuis.

Naar de pagina aangifte geboorte

Begraven of cremeren

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren. U kunt dat bij de gemeente regelen.

Naar de pagina begraven of cremeren