Watervergunning

 • Wat is het?

  Wilt u als bedrijf of particulier bijvoorbeeld een bronbemaling, bodemsanering, beregening, aanleg van een poel of werkzaamheden dichtbij een watergang realiseren? U heeft dan misschien een watervergunning nodig. Soms kunt u ook volstaan met het doen van een melding. Voor bepaalde soorten omgevingsvergunning geldt een verplichte coƶrdinatie met de watervergunning zoals bij bepaalde milieubelastende activiteiten of het uitvoeren van werken.

  Procedure vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Voor bepaalde handelingen in of op oppervlaktewater of met grondwater heeft u een vergunning nodig. U heeft bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

  • weghalen van grondwater
  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewater
  • dichtmaken van water (zoals een sloot)
  • infiltreren (doordringen) van water in de bodem
  • aanleg van een waterberging
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug, dijk)
 • Wat moet ik doen?

  De gemeente kan u vertellen in welke gevallen u een vergunning nodig heeft of wanneer een melding voldoende is. Maar u kunt ook rechtsreeks contact opnemen met het Waterschap de Dommel, telefoonnummer (0411) 61 86 18 of kijk op hun website Waterschap De Dommel.

  U vraagt de watervergunning aan via:

  Omgevingsloket online

 • Kosten

  Hierover kan het waterschap u informeren.