Watervergunning

 • Wat is het?

  Wilt u als bedrijf of particulier bijvoorbeeld een bronbemaling, bodemsanering, beregening, aanleg van een poel of werkzaamheden dichtbij een watergang realiseren? U heeft dan misschien een watervergunning nodig. Soms kunt u ook volstaan met het doen van een melding. Voor bepaalde soorten omgevingsvergunning geldt een verplichte coƶrdinatie met de watervergunning zoals bij bepaalde milieubelastende activiteiten of het uitvoeren van werken.

 • Hoe werkt het?

  Voor bepaalde handelingen in of op oppervlaktewater of met grondwater heeft u een vergunning nodig. U heeft bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

  • weghalen van grondwater
  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewater
  • dichtmaken van water (zoals een sloot)
  • infiltreren (doordringen) van water in de bodem
  • aanleg van een waterberging
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug, dijk)
 • Wat moet ik doen?

  De gemeente kan u vertellen in welke gevallen u een vergunning nodig heeft of wanneer een melding voldoende is. Maar u kunt ook rechtsreeks contact opnemen met het Waterschap de Dommel, telefoonnummer (0411) 61 86 18 of kijk op hun website Waterschap De Dommel.

  U vraagt de watervergunning aan via:

  Omgevingsloket online

 • Kosten

  Hierover kan het waterschap u informeren.