Verklaring omtrent gedrag

 • Wat is het?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uit een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie die u gaat uitvoeren. 
  Een VOG wordt afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

  Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval? Dan bekijkt Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

  In verband met maatregelen rondom het Coronavirus is het noodzakelijk dat u een afspraak maakt voor de aanvraag van een VOG.

  Maak een afspraak

 • Wat heb ik nodig?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient)

  Dient u de aanvraag online in? Dan hebt u ook het volgende nodig:

  • e-mailadres
  • DigiD
  • uw gegevens om te internetbankieren

  Machtiging
  Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Dan heeft deze persoon de volgende documenten nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • een machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning
  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Wat moet ik doen?

  VOG zelf aanvragen
  U kunt een VOG op verschillende manieren aanvragen bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar. Als u de VOG schriftelijk invult, doorloopt u de volgende stappen:

  • Vul de gegevens in.
  • Onderteken het formulier.
  • Lever het formulier in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35.
  • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

  VOG online aanvragen
  Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook online doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De online -aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
  • Log in met uw DigiD.
  • Vul uw gegevens in en betaal direct via iDEAL. Als uw (toekomstige) werkgever de VOG online voor u aanvraagt, betaalt u € 33,85.
  • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting
  Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) in. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

  VOG aanvragen door een gemachtigde
  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

 • Kosten

  Een schriftelijke VOG aanvragen kost € 41,35.
  Een digitale VOG aanvragen kost € 33,85.

  In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen (de organisatie waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen en de organisatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden). Op de site van Justis kunt u alle informatie hierover nalezen