Verklaring omtrent gedrag

 • Wat is het?

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. U kunt een VOG alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Hiervoor hoeft u géén afspraak te maken.

 • Hoe werkt het?

  Een VOG wordt afgegeven door Justis.

  • U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U vraagt een VOG direct aan bij Justis als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.
  • Een werkgever kan een VOG voor een werknemer ook online aanvragen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden (zie website justis.nl).
  • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.

  Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.

 • Wat moet ik doen?

  • Vul het aanvraagformulier VOG vooraf volledig in. Dit aanvraagformulier krijgt u van uw werkgever. De werkgever vult ook een gedeelte in.
  • Sinds kort zijn de VOG-aanvraagformulieren die op de website www.justis.nl staan invulbaar gemaakt. Let op: de datum van de formulieren zijn niet aangepast, omdat de formulieren verder inhoudelijk niet gewijzigd zijn. De vereisten met betrekking tot het indienen van de papieren aanvraagformulieren zijn hetzelfde gebleven; het aanvraagformulier moet dan ook nog steeds ondertekend worden.
  • Neem het aanvraagformulier VOG en een geldig legitimatiebewijs mee, zoals paspoort of rijbewijs. Machtigt u iemand? Dan neemt u een schriftelijke machtiging, kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee.
 • Kosten

  Een VOG kost € 41,35.

  In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen (de organisatie waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen en de organisatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden). Op de site van Justis kunt u alle informatie hierover nalezen