Verklaring omtrent gedrag

 • Wat is het?

  De storing waar Justis sinds 15 oktober mee te kampen heeft is zo goed als opgelost. U kunt via onze website weer een VOG-aanvraag indienen. Houd vanwege de verwachte grote toestroom VOG-aanvragen wel rekening met een langere doorlooptijd en ook de ontvangstbevestiging van de VOG-aanvraag kan langer duren.

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

  Heeft u een papieren aanvraagformulier van uw werkgever gekregen, dan kunt u de aanvraag online aan ons doorgeven. U heeft uw DigiD nodig en u moet het formulier uploaden.

  Online aanvraag plaatsen (met papieren formulier)

 • Wat heb ik nodig?

  Machtiging
  Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Dan heeft deze persoon de volgende documenten nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • een machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning
  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

  VOG aanvragen via de gemeente

  • U krijgt een papieren formulier van uw werkgever of andere organisatie.
  • U plaatst online de aanvraag bij de gemeente waar u staat ingeschreven en u upload dit volledig ingevulde formulier.
  • Heeft u geen DigiD, dan maakt u een afspraak via het algemene telefoonnummer 040 208 34 44

  VOG aanvragen bij Justis via uw werkgever
  Als uw werkgever of een andere organisatie de aanvraag online aan u doorstuurt, dan vraagt u de VOG online bij Justis aan. U komt dan niet bij de gemeente.

  • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt. 
  • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD
  • U controleert de gegevens
  • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

  VOG direct aanvragen bij Justis
  U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

  • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of
  • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting
  Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) in. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

  VOG aanvragen door een gemachtigde
  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

 • Kosten

  Een schriftelijke VOG aanvragen kost € 41,35.
  Een digitale VOG aanvragen kost € 33,85.

  In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen (de organisatie waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen en de organisatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden). Op de site van Justis kunt u alle informatie hierover nalezen