Verkiezingen, verkiezingsborden en reclame

 • Wat is het?

  Op drie plaatsen worden trotters geplaatst: Dorpsstraat, Tienendreef en hoek Eindhovenseweg/Europalaan/N69.

  Tevens mogen affiches worden aangebracht op de publexborden aan de invalswegen.

  Aan lichtmasten mogen vanaf 1 maand voor de verkiezingen enkel borden van hard-/zachtboard aangebracht worden en wel onder de navolgende voorwaarden:

  • de hoogte vanaf de weg gemeten moet minimaal 2,50 meter bedragen;
  • de afstand van de borden tot aan de rijbaan van wegen en/of tot fietspaden dient minimaal 50 cm te bedragen;
  • voor het bevestigen van de borden mag enkel gebruik worden gemaakt van geplastificeerde draad;
  • de borden mogen niet worden bevestigd aan verkeersregelinstallaties, aan lichtmasten bij kruisingen, op en bij rotondes, aan verkeerspalen/-borden en aan lichtmasten waaraan verkeersborden zijn bevestigd;
  • de borden dienen uiterlijk 2 weken na de verkiezingsdatum verwijderd te zijn.

  Borden die na afloop van voornoemde termijn niet verwijderd zijn, zullen door de gemeente, voor rekening van de desbetreffende partij, worden verwijderd.

  Op of aan andere gemeente-eigendommen mogen geen affiches en borden worden aangebracht. Voor andere dan bovengenoemde mogelijkheden om (reclame) campagne te voeren in de openbare ruimte moet u een vergunning aanvragen.

  Illegaal of anderszins onjuist aangebrachte verkiezingspropaganda zal door de politieke partij die het betreft moeten worden verwijderd of wordt op kosten van de politieke partij door de gemeente Valkenswaard verwijderd.