Verkiezingen, veiligheid stemlokalen in coronatijd

  • Wat is het?

    Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, is een reeks van maatregelen genomen.