Verkiezingen, iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u niet zelf naar een stemlokaal wilt of kunt gaan. Bijvoorbeeld omdat u als gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoort, of omdat u ziek bent. Of omdat u op 17 maart tijdelijk in het buitenland bent. In deze gevallen is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

  Elke kiezer mag maximaal drie volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

  Als u een andere kiezer voor u wilt laten stemmen, kunt u kiezen uit een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

 • Hoe werkt het?

  Onderhandse volmacht: u vult de achterkant van de stempas in

  Woont u in dezelfde gemeente als degene die voor u gaat stemmen? Dan vult u de achterkant van de stempas in. In week 7 ontvangt u uw stempas. Als u de stempas heeft ontvangen, machtigt u iemand door de achterkant van de stempas in te vullen. De kiezer die uw stem uitbrengt, moet zelf ook in Valkenswaard stemmen.

  Let goed op het volgende:

  • Op de achterkant vult u 2 handtekeningen in: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde.
  • Op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in.
  • De persoon die voor u stemt moet uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Een duidelijke foto van het identiteitsbewijs op een smartphone mag ook.

  Als u als volmachtgever toch uiteindelijk zelf wil stemmen, kunt u uw volmacht intrekken. U moet uw stempas dan wel weer terugvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Schriftelijke volmacht

  Wilt u een kiezer buiten Valkenswaard machtigen? Maak dan gebruik van een schriftelijke volmacht!

  Download het formulier of haal het formulier op bij het gemeentehuis, Klantcontactcentrum.

  U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

  Het formulier moet vóór 12 maart, 17.00 uur ontvangen zijn.

  De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt een volmachtbewijs. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

  Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

  De schriftelijke volmacht kunt u al aanvragen voordat u uw stempas ontvangt bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven.