Verhuizen

 • Wat is het?

  Let op: In verband met het coronavirus willen wij u vragen uw verhuizing online door te geven. Lukt dit niet? Neem contact met ons op via het algemene telefoonnummer 040 208 34 44. 

  • Verhuist u naar of binnen de gemeente Valkenswaard? Dan moet u dit melden/doorgeven bij de gemeente Valkenswaard.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
  • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
  • Het doorgeven van een verhuizing kost niets.
  • Toestemming hoofdbewoner is niet noodzakelijk. De hoofdbewoner ontvangt bericht van uw inschrijving. Indien nodig kan toestemming altijd opgevraagd worden.

  Afspraak maken  Verhuizing doorgeven met DigiD

 • Hoe werkt het?

  Verhuizing doorgeven zonder DigiD

  Wilt u uw verhuizing via een papieren formulier doorgeven? Gebruik dan één van de volgende formulieren:

  Aangifte verhuizing
   

 • Wat heb ik nodig?

  Neem uw geldige legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee.

 • Wat moet ik doen?

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Heeft u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht de verhuizing door te geven
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven; ze moeten dan wel naar hetzelfde adres verhuizen
  • echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven; ze moeten dan wel naar hetzelfde adres verhuizen
  • meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor schriftelijk hebben gemachtigd
  • curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld

  Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.