Verhuizen naar het buitenland

 • Wat is het?

  Als u in 1 jaar minimaal 8 maanden -dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn- in het buitenland verblijft dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit doet u binnen 5 dagen voordat u vertrekt. Let op: de datum dat u de emigratie doorgeeft, is de datum dat u wordt uitgeschreven. Op de dag van vertrek kunt u gemakkelijk online uw emigratie doorgeven.​

  Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

  Als u met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

  Afspraak maken     Verhuizing naar het buitenland doorgeven (DigiD)

 • Wat heb ik nodig?

  Neem uw geldige legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee.

  Bewijs van uitschrijving

  Voor het vestigen in sommige landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit geldt onder meer voor België, Duitsland en de Nederlandse Antillen. Het bewijs van uitschrijving kunt u alleen bij de gemeente verkrijgen op het moment dat u uw verhuizing doorgeeft (aan de balie of online). Daarna kunt u terecht bij het Register niet ingezetenen (RNI) in Eindhoven

 • Wat moet ik doen?

  Vertrekken alle personen op een adres naar het buitenland dan gelden de volgende regels

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de emigratie zelf door.
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de emigratie door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de emigratie zelf door of u laat het doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

  Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders

  • De ouder en zijn meerderjarig kind mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg mag de emigratie doorgeven voor een persoon die daar woont.

  Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

 • Kosten

  Het doorgeven van een emigratie kost niets.