Uittreksel Basisregistratie Personen

 • Wat is het?

  Let op: In verband met het coronavirus willen wij u vragen uw uittreksel online aan te vragen. Lukt dit niet? Neem contact met ons op via het algemene telefoonnummer 040 208 34 44.

  Een uittreksel Basisregistratie Personen is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit onder andere uw naam, adres en woonplaats blijken. Dit uittreksel heeft u bijvoorbeeld nodig bij woningbouw of voor het afleggen van een examen. U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

  Het uittreksel persoonsgegevens kunt u ook aanvragen met DigiD. Wij sturen het uittreksel per post naar u toe.

  Aanvraag uittreksel basisregistratie personen - BRP (DigiD) 

 • Hoe werkt het?

  Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) heette vroeger 'Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA)'.

  • Let op: Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. In het afschrift staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap.
  • U hebt een uittreksel basisregistratie personen bijvoorbeeld nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.
  • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan.
  • Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

  Aanvraag Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland? Dan kunt u bij een aantal landelijk vastgestelde gemeenten een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen met uw vertrekgegevens. U staat daar ingeschreven als niet-ingezetene.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik meenemen?

  Een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. In verband met maatregelen rondom het Coronavirus is het noodzakelijk dat u een afspraak maakt.

  Maak een afspraak


  Machtigt u iemand? Dan neemt u een schriftelijke machtiging met handtekening mee, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn of haar eigen geldige legitimatiebewijs.

 • Kosten

  Een uittreksel basisregistratie personen kost € 10,-.