Trouwceremonies

 • Wat is het?

  Om de datum te reserveren voor een gratis huwelijk/ partnerschap maakt u telefonisch een afspraak via (040) 2083 444.

  Informatie over de verschillende soorten huwelijk / partnerschap:

 • Hoe werkt het?

  Optie 1: huwelijk/ partnerschap/ omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk met ceremonie

  Huwelijk/ partnerschap/ omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk met ceremonie vindt plaats in het Weerderhuys  en duurt maximaal 45 minuten. Een huwelijk op locatie duurt maximaal 60 minuten.

  Waar kunnen we trouwen of ons partnerschap aangaan?

  Naast het Weerderhuys kun je voor iedere locatie een verzoek indienen om er te mogen trouwen of een partnerschap te laten registreren. De locatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet hiervoor het formulier aanvraag trouwen op locatie invullen en ons dit ruim op tijd toesturen (minimaal 6 weken voor de geplande huwelijksdatum). Vóór de huwelijksvoltrekking wordt de locatie getoetst aan de gestelde voorwaarden. Dit gebeurt pas nadat de gemeente de melding huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft ontvangen.  

  Wat zijn de kosten en op welke tijdstippen is deze ceremonie mogelijk?

  Onderstaand een overzicht van de kosten en tijdstippen voor het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk.

  Kosten bijeenkomst met ceremonie
  Weerderhuys:
  Maandag t/m vrijdag
  10.00 t/m 16.00 uur
  € 402,50 Op locatie:
  Maandag t/m vrijdag
  10.00 t-m 17.00 uur
  € 652,50
  Zaterdag
  10.00 t/m 15.00 uur
  € 657,50 Zaterdag
  10.00 t-m 17.00 uur
  € 905,00
  Zon- en feestdagen:
  niet mogelijk
  Niet mogelijk
  Kosten trouwboekje € 30,00

  Doet u de melding van uw voorgenomen huwelijk/registratie partnerschap aan de balie (na afspraak) houd er dan rekening mee dat ook dan de kosten meteen moeten worden voldaan en de stukken compleet moeten zijn.

  Mochten jullie om welke reden dan ook jullie huwelijk/partnerschap binnen 4 weken vóór de geplande datum annuleren, dan brengt de gemeente daarvoor € 50,-- in rekening.

  Hoeveel getuigen mogen we hebben?

  Jullie hebben samen minimaal twee en maximaal vier getuigen nodig. Eventueel kunnen wij jullie tegen vergoeding getuigen aanbieden vanuit de gemeente. Bij een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen voorgeschreven.

  Wie sluit ons huwelijk/partnerschap?

  Jullie huwelijk/partnerschap wordt gesloten door een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs).  Op onze website stellen zij zich voor. Vier weken voor de ceremonie neemt de Babs contact met jullie op om een afspraak te maken. Jullie kunnen dan kennismaken met elkaar en de ceremonie en eventuele wensen bespreken.

  Jullie kunnen ook iemand anders het huwelijk/partnerschap laten sluiten. Deze (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet deze functie nog actief uitoefenen in een andere gemeente. We benoemen deze persoon dan voor één dag. Te overleggen stukken:

  • een schriftelijk verzoek van jullie;
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • een kopie van de beëdiging door de rechtbank en
  • een kopie van de benoeming bij de gemeente waar hij/zij als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand werkt.
 • Wat heb ik nodig?

  Optie 2: huwelijk/partnerschap zonder ceremonie

  Een huwelijk/partnerschap zonder ceremonie is een korte (bijeenkomst duurt maximaal 20 minuten) en is een minder kostbare mogelijkheid om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit houdt in dat er geen ruimte is voor speciale wensen, zoals een persoonlijke toespraak, of het uitspreken van een voorkeur voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Er is wel gelegenheid voor het wisselen van de ringen en opgave van muziekkeuze door middel van USB of CD.

  Waar kunnen we zonder ceremonie trouwen of ons partnerschap aangaan?

  Het huwelijk/partnerschap zonder ceremonie vindt plaats in het Weerderhuys.

  Wat zijn de kosten en op welke tijdstippen kunnen we trouwen/partnerschap aangaan?

  Onderstaand een overzicht van de kosten en tijdstippen voor het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk.

  Kosten zonder ceremonie
  Dagen Tijden Kosten
  Ma t/m do 10.00 t/m 16.00 uur € 150,00
  Kosten trouwboekje € 30,00

   Doet u de melding van uw voorgenomen huwelijk/registratie partnerschap aan de balie (na afspraak) houd er dan rekening mee dat ook dan de kosten meteen moeten worden voldaan en de stukken compleet moeten zijn.

  Mochten jullie om welke reden dan ook jullie huwelijk/partnerschap binnen 4 weken vóór de geplande datum annuleren, dan brengt de gemeente daarvoor € 50,-- in rekening.

  Hoeveel getuigen mogen we hebben?

  Jullie hebben samen minimaal twee en maximaal vier getuigen nodig. Eventueel kunnen wij jullie tegen vergoeding getuigen aanbieden vanuit de gemeente. Bij een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen voorgeschreven

  Wie sluit ons huwelijk/partnerschap?

  Jullie huwelijk/partnerschap wordt gesloten door een van onze Buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (B)abs). 

 • Wat moet ik doen?

  Optie 3: gratis huwelijk/partnerschap

  Van oudsher is het gratis huwelijk/partnerschap bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Elke gemeente is verplicht om twee maal per week de gelegenheid te bieden om gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

  Het is een zakelijke aangelegenheid, dus hiervoor geldt een aantal specifieke bepalingen:

  • Inwoners waarvan één van beiden in Valkenswaard woont, hebben voorrang.
  • Een gratis huwelijk/partnerschap duurt maximaal 10 minuten.
  • Naast het bruidspaar zijn alleen 2 getuigen toegestaan.
  • Er is geen ruimte voor speciale wensen, zoals een persoonlijke toespraak, het uitspreken van een voorkeur voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en het wisselen van ringen. Ook is het tijdens de bijeenkomst niet toegestaan om foto’s te maken.

  Waar kunnen we trouwen of ons partnerschap aangaan?

  Het gratis huwelijk/partnerschap is een plechtigheid zonder ceremonie of toespraken in één van de (spreek-)kamers van het gemeentehuis.

  Wat zijn de kosten en op welke tijdstippen kunnen we gratis trouwen/partnerschap aangaan?

  Kosteloos huwelijk
  Dinsdag 09.00 en 09.15 uur Kosteloos
  Kosten trouwboekje € 30,00

  Mochten jullie om welke reden dan ook jullie huwelijk/partnerschap binnen 4 weken vóór de geplande datum annuleren, dan brengt de gemeente daarvoor € 50,-- in rekening.

  Hoeveel getuigen mogen we hebben?

  Bij een gratis huwelijk/partnerschap zijn twee getuigen nodig.  Eventueel kunnen wij jullie tegen vergoeding getuigen aanbieden vanuit de gemeente.

  Wie sluit ons huwelijk/partnerschap?

  Jullie huwelijk/ partnerschap wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand.