Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • Wat is het?

  Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een van die maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Na Tozo 1, 2, 3  en 4 verlengt het kabinet Tozo opnieuw. Dit is Tozo 5 en gaat in per 1 juli 2021 en is tot en met 30 september 2021 van kracht.

  Deze overbruggingsregeling vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep tot en met 30 september 2021 aan tot het sociaal minimum (zie tabel verderop).

  De informatie en de aanvraagformulieren hieronder hebben betrekking op Tozo 5.

  Tozo 5 loopt tot en met 30 september 2021

  U kunt Tozo 5 aanvragen voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Ontvangt u momenteel een Tozo-uitkering? Dan kunt u een verkorte aanvraag indienen.

  De Tozo 5 uitkering gaat in vanaf de 1e van de maand waarin u de uitkering aanvraagt. Vanaf 1 augustus 2021 kunt u de uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de maand voorafgaand aan de maand waarin u de uitkering aanvraagt. Let op: de Tozo 5-uitkering voor levensonderhoud kan niet met terugwerkende kracht over de maand juni 2021 (zijnde de looptijd van Tozo 4) worden aangevraagd.

  Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

  Alle voorwaarden die golden voor Tozo 4, gelden nu ook. Belangrijk om te weten is dat:

  • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee;
  • We kunnen extra gegevens bij u opvragen; 
  • Evenals in Tozo 4 kunnen ondernemers ondersteund worden in de heroriëntatie op de toekomst. Dat kan ook buiten het zelfstandig ondernemerschap;
  • Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan; én
  • Bij Tozo 5 wordt aan iedereen de arbeidsverplichting opgelegd. Daarbij worden ondernemers in branches die nog weinig last hebben van de maatregelen rond corona actief begeleid. Deze begeleiding kan ook buiten zelfstandig ondernemerschap zijn.

  Ook voor Tozo 5 telt het inkomen van uw partner.

  Uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) moet onder het voor u geldende sociaal minimum liggen (zie tabel verderop). Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner.

  Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum?

  Dan komt u niet in aanmerking voor Tozo 5 en heeft een aanvraag insturen geen zin.

  Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum?

  Dan heeft u wel recht op Tozo 5. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. Een negatief inkomen uit uw of uw partners bedrijf telt bij de bepaling van uw gezinsinkomen mee als 0-inkomen.

  Wat verstaan we onder uw partner?

  • U bent getrouwd of zijn geregistreerd partners.
  • U woont op hetzelfde adres en:
   • u heeft samen een huishouden;
   • u bent ex-echtgenoten of ex-partners;
   • u heeft samen een kind;
   • u heeft het kind van uw partner erkend of uw partner uw kind;
   • u ergens anders als partners geregistreerd staat, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Heeft u vragen over de Tozo-uitkering?

  Neem dan contact op met de afdeling Werk en Inkomen via 040-2083640.

  Heeft u Tozo 4 ontvangen?

  Dan moet u opnieuw Tozo 5 aanvragen. Het kan zijn dat uw situatie ondertussen veranderd is. Daarom bekijken we of u recht hebt op de verlengde Tozo-uitkering. U kunt de verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen via de button hieronder.

  Aanvraagformulier verlenging Tozo 5

  Heeft u nog geen Tozo uitkering ontvangen? Of was dit 3 maanden of langer geleden?

  Heeft u nog niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen? Of heeft u wel eerder Tozo-uitkering ontvangen maar de einddatum van de Tozo-uitkering is 3 maanden of langer geleden? Vraag dan Tozo 5 aan via de button hieronder.

  Aanvraagformulier levensonderhoud Tozo 5, 1ste aanvraag

  We kunnen bij een aanvraag Tozo 5 uw gegevens controleren

  We mogen bij andere instanties en personen informatie opvragen en we kunnen u nog om extra gegevens vragen. Als bij controle blijkt dat we u teveel betaald hebben, dan moet u ons het teveel betaalde bedrag terugbetalen.

  De Tozo 5-uitkering wordt verstrekt tot en met 30 september 2021. Als er iets verandert in uw situatie of in uw inkomen dan moet u ons dit meteen laten weten. Doet u dit niet dan kunt u een boete krijgen. Dit is ook het geval als u ons niet de juiste gegevens geeft.

  Ook kunnen wij u vragen maandelijks via de website van uw gemeente een Inkomstenverklaring in te vullen en te verzenden. U ontvangt van ons bericht wanneer u de verklaring kunt invullen en verzenden. Na ontvangst van deze verklaring beoordelen wij de hoogte van de uitkering van de betreffende maand en volgt de betaling van de uitkering. Levert u geen Inkomstenverklaring in? Dan volgt er dus geen betaling. U kunt de Inkomstenverklaring invullen en verzenden via de button hieronder.

  Inkomstenverklaring Tozo

  Wijzigingen doorgeven

  Ontvangt u een Tozo-uitkering? En wijzigt er iets in uw situatie? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van of uw recht op uitkering. Het is ook in uw belang dat u niet te veel of ten onrechte Tozo-uitkering ontvangt. Hetgeen nu te veel of ten onrechte wordt verstrekt, wordt namelijk later teruggevorderd. Dit met de nodige administratieve rompslomp en eventueel zelfs boetes tot gevolg.

  Geef een wijziging in uw persoonlijke gegevens of situatie en in of van uw inkomsten voor het einde van de betreffende maand aan ons door. U kunt de wijzigingen online invullen en verzenden via de button hieronder.

  Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Neem dan telefonisch of via e-mail contact op met uw contactpersoon.

  Online wijziging Tozo doorgeven

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  Heeft u een financieel tekort gekregen door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u (ook) een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157,00 en de maximale looptijd van de lening is 5 jaar. Vanwege de huidige situatie waarin de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen nog steeds groot zijn, hoeft u tot 1 januari 2022 niet af te lossen.

  Ook de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal is verlengd tot en met 30 september 2021. Vanaf 1 juni 2020 komt u niet meer in aanmerking voor Tozo bedrijfskapitaal als er sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

  De lening bedraagt maximaal € 10.157,00. Heeft u tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd welke lager is dan het maximale bedrag? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot dit maximale bedrag van € 10.157,00.

  Tijdens de beoordeling van de aanvraag nemen we altijd telefonisch contact met u op voor een persoonlijk gesprek.
  In dit persoonlijk gesprek zorgen we samen voor een complete aanvraag en helpen we bij het bepalen van de juiste gegevens zodat u zonder zorgen de juiste toekenning krijgt. Heeft u de Tozo al aangevraagd, maar twijfelt u over de gebruikte gegevens of cijfers? Geef dit aan in het persoonlijk gesprek.

  Aanvraagformulier tijdelijke ondersteuning zelfstandigen bedrijfskapitaal

  Hoogte sociaal minimum vanaf 1 juli 2021
   

  Leefsituatie Bedrag vanaf 1 juli 2021
  Gehuwden en samenwonenden:
  Beiden 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.541,00
  Eén partner 21 jaar tot AOW leeftijd en één partner AOW leeftijd € 1.627,08
  Eén partner 18 tot 21 jaar, één partner van 21 jaar tot AOW leeftijd en met kinderen € 1.344,99
  Eén partner 18 tot 21 jaar, één partner van 21 jaar tot AOW leeftijd en geen kinderen € 1.036,79
  Beiden 18 tot 21 jaar en met kinderen € 840,78
  Beiden 18 tot 21 jaar en geen kinderen € 532,58
  Alleenstaande en alleenstaande ouders:
  21 jaar tot AOW leeftijd € 1.078,70
  18 tot 21 jaar € 266,29


  Bovengenoemde bedragen zijn bedragen per maand inclusief vakantietoeslag.

 • Hoe werkt het?

  Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de regeling Tozo.

  Via Tozo checktool van de rijksoverheid doorloopt u deze voorwaarden en ziet u snel of u gebruik kunt maken van Tozo (internet browser Internet Explorer wordt niet ondersteund).

  Bijstand voor levensonderhoud

  Wat houdt de ondersteuning bijstand voor levensonderhoud in:

  • Binnen 4 weken na aanvragen, inkomensondersteuning voor levensonderhoud tot en met 30 september 2021.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).
  • De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk.
  • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
  • Er is in deze tijdelijke regeling geen vermogenstoets.
  • Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

  De tijdelijke regeling is voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen regelt het kabinet tijdelijke financiële ondersteuning. Het kabinet vraagt aan ondernemers nadrukkelijk zich alléén te melden bij financiële problemen. Hiermee voorkomen we dat ondernemers ondersteunt worden die het eigenlijk niet nodig hebben en dat degenen die het wel nodig hebben onnodig lang moeten wachten.

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • U hebt een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland;
  • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U verklaart bij de aanvraag dat u verwacht dat als gevolg van de coronacrisis uw inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet u dit doorgeven aan de gemeente;
  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Daarnaast heeft het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) geen invloed op de tegemoetkoming. Wel wordt inkomen wat u genereert uit uw vermogen in mindering gebracht op de tegemoetkoming;
  • U moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (23,5 uur per week) als zelfstandige werkzaam bent geweest. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • U moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020 18.45 uur.

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  Wat houdt de ondersteuning bijstand voor bedrijfskapitaal in:

  • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00. De lening moet u wel terugbetalen.
  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.
  • Wanneer u een lening voor bedrijfskapitaal krijgt:
   • Is er een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting.
   • Geldt een lager rentepercentage dan die van het Bbz.

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandige en u bent ouder dan 18 jaar;
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • U hebt een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland;
  • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U moet bij de aanvraag naar waarheid verklaren dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Dat wil zeggen dat u aannemelijk moet maken dat u lopende betalingsverplichtingen (facturen, rente- en aflossingsverplichtingen) niet kan voldoen. De gemeente toetst of uw liquiditeitsprobleem aannemelijk is;
  • U moet het liquiditeitsprobleem aannemelijk maken door inzicht te geven in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet;
  • Daarbij moet u aangeven of u zakelijk of privé direct beschikbaar vermogen (banksaldi) heeft, dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te financieren;
  • Uw onderneming mag niet in surseance van betaling of in staat van faillissement zijn;
  • U moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam bent geweest. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • U moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020 18.45 uur.
 • Wat moet ik doen?

  Bijstand voor levensonderhoud

  Als u als zelfstandige in de gemeente Valkenswaard woont en voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunt u bij ons tijdelijke ondersteuning tot en met 30 september 2021 die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum aanvragen. U kunt hierboven een online aanvraag doen voor deze tijdelijke ondersteuning via het aanvraagformulier verlenging Tozo 5 of via het aanvraagformulier levensonderhoud Tozo 5, 1ste aanvraag. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  Als u als zelfstandige in de gemeente Valkenswaard woont en voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunt u bij ons een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,00. U kunt hierboven een online aanvraag doen voor deze tijdelijke ondersteuning via het aanvraagformulier bijstand voor bedrijfskapitaal. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  Lukt het aanvragen niet of heeft u vragen?

  Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met de afdeling Werk en Inkomen via 040-2083640.

  Mocht u op dit moment al liquide problemen of vragen hebben over de Tozo dan kunt u telefonisch contact opnemen met het hierboven genoemde nummer. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.

  Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van Tozo. Deze hulp is meestal niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. De aanvraag Tozo is niet complex en u kunt de aanvraag via de formulieren op deze pagina rechtstreeks indienen.

 • Kosten

  Hoe lang duurt het?

  Bijstand voor levensonderhoud

  U kunt bij de gemeente waar u woont ondersteuning aanvragen als u in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen.

  De Tozo 5-uitkering wordt verstrekt tot en met 30 september 2021. Houdt hierbij rekening met de beperkte tijd om de regeling met terugwerkende kracht aan te vragen. De Tozo 5 uitkering gaat in vanaf de 1e van de maand waarin u de uitkering aanvraagt. Vanaf 1 augustus 2021 kunt u de uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de maand voorafgaand aan de maand waarin u de uitkering aanvraagt. Let op: de Tozo 5-uitkering voor levensonderhoud kan niet met terugwerkende kracht over de maand juni 2021 (zijnde de looptijd van Tozo 4) worden aangevraagd.

  Mocht u vragen hebben over de Tozo dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer 040-2083640. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan of uw vraag niet direct kunnen beantwoorden dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  De lening heeft een maximale looptijd van 5 jaar en kent een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2022 hoeft er niet te worden afgelost. Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als u op 1 januari 2022 niet in staat bent om aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen. De aflossing kan starten op 1 januari 2022 en in 60 maanden worden afbetaald.