Tegemoetkoming TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

 • Wat is het?

  Wat is de tegemoetkoming TONK?

  De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een inkomensterugval van minimaal 25% als gevolg van de coronacrises en daardoor hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming die deels voorziet in de noodzakelijke kosten. Bij deze noodzakelijke kosten moet u denken aan kosten van de huur of de hypotheek (aflossing/rente), kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand. U hoeft deze tegemoetkoming niet terug te betalen (tenzij er sprake is van fraude).

  Hoe lang duurt de tegemoetkoming TONK?

  U kunt de tegemoetkoming TONK in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. U vraagt de tegemoetkoming TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen nodig heeft. U kunt de regeling met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 oktober 2021.

  Hoe hoog is de tegemoetkoming TONK?

  Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de tegemoetkoming TONK te berekenen kijken we naar:

  • De hoogte van uw (woon)kosten.
  • Uw inkomen op dit moment.
  • Uw beschikbaar vermogen.

  De maximale tegemoetkoming bedraagt € 700,00 per huishouden per maand. De tegemoetkoming is echter nooit hoger dan de vastgestelde noodzakelijke kosten welke een huishouden per maand heeft.

  Hebt u vragen over de tegemoetkoming TONK?

  Neem dan contact op met de afdeling Werk en Inkomen via 040-2083640. Wij kunnen u een indicatie geven of u in aanmerking komt.

  Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken voordat u uw aanvraag in gaat dienen onder het tabblad "Wat moet ik doen?" te kijken welke bewijsstukken u dient te verzamelen en mee te sturen met uw digitale aanvraag. Dit voorkomt dat u in de tussen tijd wordt uitgelogd en weer opnieuw in moet loggen met uw DigiD-code.

  Aanvraagformulier TONK

 • Hoe werkt het?

  U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming TONK als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • U staat ingeschreven als inwoner van Valkenswaard in de Basisregistratie personen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft in januari 2021 tenminste 25% minder inkomen dan in januari 2020;
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
  • Uw noodzakelijke (woon)kosten, zoals huur of hypotheek, energie en water zijn samen 40% of meer van van uw huidige inkomen;
  • U heeft op dit moment minder dan € 30.000,00 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en de waarde van effecten of cryptovaluta. Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet;
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

  Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de tegemoetkoming TONK. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de tegemoetkoming TONK hierop een aanvulling zijn.

  U hebt geen recht op de tegemoetkoming TONK als u gedetineerd bent of als u langer dan 4 weken in het buitenland verblijft gedurende de periode dat u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming.

 • Wat moet ik doen?

  Lees deze toelichting goed door voor u begint met aanvragen.

  • U moet inloggen met uw DigiD voor het indienen van een aanvraag TONK.
  • Heeft u een partner? Dan moet deze ook inloggen met DigiD.
  • U kunt het aanvraagformulier tussentijds opslaan en later verder gaan. Dit doet u door weer opnieuw in te loggen met uw DigiD. 
  • Hebt u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neem telefonisch contact op met een medewerker van Werk en Inkomen via telefoonnummer 040-2083640
  • Verzamel éérst onderstaande bewijstukken voordat u begint met aanvragen. Wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als deze compleet is. U kunt de bijlagen direct meesturen bij uw aanvraag

  Om de tegemoetkoming TONK aan te vragen dient u het digitale aanvraagformulier helemaal en naar waarheid in te vullen. Tevens dient u onderstaande bewijsstukken mee te sturen:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort) van uzelf en eventuele partner.
  • Kopie van uw bankpas waarop de uitkering overgemaakt moet worden.
  • Kopie van de loonstrook/uitkeringsspecificatie van de maand januari 2020 en januari 2021 van uzelf en eventuele partner.
  • Als u en/of uw partner een onderneming heeft: de belastingaangifte 2019 met daarin minimaal vermeld: het belastbaar inkomen en te betalen IB/PVV en premie ZVW. 
  • Als u en/of uw partner een onderneming heeft: bankafschrift zakelijk lopende rekening januari 2021 én bankafschrift zakelijke spaarrekening januari 2021.
  • Kopie van uw bankafschriften van de maand januari 2021, van alle rekeningen (ook uw spaarrekening(en) van uzelf en eventuele partner (dit geldt niet voor bankrekeningen van uw eventuele kinderen, deze hoeft u niet mee te sturen). 
  • Voorlopige teruggaaf IB/PVV Belastingdienst (besluit voor- en achterkant).
  • Overzicht Toeslagen Belastingdienst (huurtoeslag).
  • Ontvangen alimentatie (mag op bankafschrift te zien zijn) van uzelf en eventuele partner.
  • Bewijsstukken van uw spaarbewijzen, obligaties, aandelen en/of cryptovaluta van uzelf en eventuele partner.
  • Als u huurder bent: huurovereenkomst of beschikking van de verhuurder waaruit de opbouw van de huidige huur blijkt (brief huurwijziging)
  • Als u huurder bent: betalingsbewijs van de huur (mag op bankafschrift te zien zijn).
  • Als u woningeigenaar bent: bewijsstuk waarop het maandelijkse bedrag aan hypotheek/rente te zien is (mag op bankafschrift te zien zijn).
  • Bewijsstukken maandelijkse kosten gas, elektriciteit en water.

  Als u ondernemer bent wordt gevraagd naar uw netto inkomen uit onderneming. Voor ondernemers is dit het belastbaar inkomen 2019 minus de te betalen IB/PVV en de premie ZVW/12.

  Lukt het aanvragen niet of heeft u vragen?

  Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Neem op werkdagen telefonisch contact op met de afdeling Werk en Inkomen via 040-2083640. Wij kunnen u  dan ook een indicatie geven of u in aanmerking komt.