Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

 • Wat is het?

  De regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is een regeling waarmee uw gemeente u een tegemoetkoming kan aanbieden van maximaal 100,00 voor het jaar 2018 en maximaal € 100,00 voor het jaar 2019.

  Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u als gevolg van een chronische ziekte of handicap hebt.

  Online tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Hebt u een laag inkomen en een chronische ziekte of handicap?

  Uw gemeente biedt u een tegemoetkoming voor uw ziektekosten.

  Voorwaarden:

  U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten als u 18 jaar of ouder bent, u in de gemeente Valkenswaard woont en u een chronische ziekte of handicap hebt.

  Hoogte tegemoetkoming:

  De compensatie is maximaal € 100,00 per jaar en is inkomensafhankelijk. Hoe lager het inkomen/financiële draagkracht, hoe hoger de compensatie. Daarbij kijken we ook naar eventuele kosten die u heeft voor andere gemeentelijke voorzieningen/regelingen. Op basis daarvan bepalen we de hoogte van de tegemoetkoming. Hebt u een inkomen onder 110% van de bijstandsnorm, dan ontvangt u de volledige € 100,00 per jaar. Dit kan dus oplopen tot € 200,00 (2018 + 2019).

  In onderstaande tabel staan de inkomensnormen (netto inkomen inclusief vakantiegeld) voor 110% bijstandsnorm. Uw inkomen exclusief vakantiegeld is ongeveer 6% lager. Voor jongeren tot 21 jaar en personen in een inrichting gelden andere inkomensgrenzen.

  Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
  Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.128,11 € 1.262,58
  Echtpaar € 1.611,58 € 1.719,81

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling door hierboven digitaal een aanvraag te doen.

  Indien u niet in staat bent om een digitale aanvraag te doen kunt u contact opnemen met uw gemeente en wordt u een papieren aanvraagformulier toegestuurd. U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen, indien nodig te voorzien van bewijsstukken en te ondertekenen.

  U kunt uw aanvraag voor deze tegemoetkoming indienen tot uiterlijk 1 januari 2020.

  Hebt u nog vragen?

  Hebt u vragen over de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten van de gemeente Valkenswaard? Neem dan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact op via telefoonnummer (040) 208 34 44.

 • Kosten

  Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.