Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

 • Wat is het?

  De regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is een regeling waarmee uw gemeente u een tegemoetkoming kan aanbieden van maximaal € 200,00 voor het jaar 2020.

  Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u als gevolg van een chronische ziekte of handicap hebt.

  U kunt dit jaar voor het laatst gebruik maken van deze tegemoetkoming. Vanaf 2021 zal er een andere tegemoetkoming komen. Informatie daarover zal later dit jaar volgen.

  Online tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Hebt u een laag inkomen en een chronische ziekte of handicap?

  Uw gemeente biedt u een tegemoetkoming voor uw ziektekosten.

  Voorwaarden:

  U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten als u 18 jaar of ouder bent, u in de gemeente Valkenswaard woont en u een chronische ziekte of handicap hebt.

  Hoogte tegemoetkoming:

  De tegemoetkoming voor het jaar 2020 is maximaal € 200,00 en is inkomensafhankelijk. Hoe lager het inkomen/financiële draagkracht, hoe hoger de tegemoetkoming. Daarbij kijken we ook naar eventuele kosten die u heeft voor andere gemeentelijke voorzieningen/regelingen. Op basis daarvan bepalen we de hoogte van de tegemoetkoming. Hebt u een inkomen onder 110% van de bijstandsnorm, dan ontvangt u de volledige € 200,00 voor het jaar 2020.

  In onderstaande tabel staan de inkomensnormen (netto inclusief vakantiegeld) voor 110% van de bijstandsnorm. Uw inkomen exclusief vakantiegeld is ongeveer 6% lager. Voor jongeren tot 21 jaar en personen in een inrichting gelden andere inkomensgrenzen.

  Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
  Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.157,55 € 1.293,88
  Echtpaar € 1.653,64 € 1.753,86

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling door hierboven digitaal een aanvraag te doen.

  Indien u niet in staat bent om een digitale aanvraag te doen kunt u contact opnemen met uw gemeente en wordt u een papieren aanvraagformulier toegestuurd. U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen, indien nodig te voorzien van bewijsstukken en te ondertekenen.

  U kunt uw aanvraag voor deze tegemoetkoming indienen tot uiterlijk 1 januari 2021.

  Hebt u nog vragen?

  Hebt u vragen over de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten van de gemeente Valkenswaard? Neem dan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact op via telefoonnummer (040) 208 34 44.

 • Kosten

  Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.