Subsidie vangnet Covid-19

 • Wat is het?

  De gemeente Valkenswaard wil voorkomen dat in de gemeente gevestigde verenigingen en maatschappelijke organisaties door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis in hun voortbestaan bedreigd worden.

  Wanneer het vrij besteedbaar eigen vermogen van uw organisatie over 2020 met meer dan 10% is gedaald ten opzichte van 2019 als gevolg van Corona, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vangnet Covid-19.

 • Hoe werkt het?

  Een aanvraag dient u in voor 1 mei 2021.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel subsidie vangnet Covid-19.

  Aanvraagformulier subsidie vangnet Covid-19

 • Wat moet ik doen?

  Zorg voordat u start met het aanvragen van de subsidie vangnet Covid-19 voor de juiste benodigde informatie:

  • toelichting waarom u een beroep moet doen op subsidie vangnet covid-19;
  • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

  Indien u voor 2020 geen structurele subsidie heeft ontvangen van gemeente Valkenswaard, ook:

  • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
  • een kopie van de statuten;
  • een omschrijving van uw activiteiten en waarom deze bijdragen aan de realisatie van de in het gemeentelijk beleid opgenomen doelstellingen;
  • financiële jaarstukken 2019 en jaarstukken 2020.