Subsidie bevorderen sociale cohesie

 • Wat is het?

  Het betreft initiatieven die leiden tot het verbeteren van contact, begrip en binding tussen bewoners.

 • Hoe werkt het?

  Een eerste of gewijzigde aanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 maart van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: een verzoek voor een structurele subsidie met ingang van 2022 moet u voor 1 maart 2021 indienen.

  Een vervolgaanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: de vervolgaanvraag voor het subsidiejaar 2023 moet u voor 1 mei 2022 indienen.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel subsidiecluster Welzijn & Zorg, onderdeel sociale cohesie.

  Nadere regel subsidiecluster Welzijn & Zorg, onderdeel Sociale Cohesie

  De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Subsidie Adviescommissie kamer bevorderen sociale cohesie.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de subsidie digitaal aanvragen via onderstaande knop. Dit heeft u nodig voor uw aanvraag:

  • begroting;
  • een omschrijving van de activiteiten;
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiĆ«le situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
  • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

  Aanvragen van een structurele subsidie