Subsidie bevorderen sociale cohesie

 • Wat is het?

  Het betreft initiatieven die leiden tot het verbeteren van contact, begrip en binding tussen bewoners.

 • Hoe werkt het?

  Een eerste of gewijzigde aanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 maart van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: een verzoek voor een structurele subsidie met ingang van 2020 moet u voor 1 maart 2019 indienen.

  Een vervolgaanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: de vervolgaanvraag voor het subsidiejaar 2020 moet u voor 1 mei 2019 indienen.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel subsidiecluster Welzijn & Zorg, onderdeel sociale cohesie.

  Nadere regel subsidiecluster Welzijn & Zorg, onderdeel Sociale Cohesie

  De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Subsidie Adviescommissie kamer bevorderen sociale cohesie.

 • Wat moet ik doen?

  Het formulier voor het aanvragen van een structurele subsidie invullen en sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Team Sociaal en Economisch Beleid t.a.v. subsidies Postbus 10.000  5550 GA Valkenswaard of mailen naar subsidies@valkenswaard.nl, voorzien van:

  • begroting;
  • een omschrijving van de activiteiten;
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiĆ«le situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
  • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

  Aanvragen van een structurele subsidie