Subsidie, algemeen

 • Wat is het?

  Het betreft initiatieven die aansluiten bij de speerpunten uit het beleid zoals omschreven in het Beleidskader Subsidiebeleid.

 • Hoe werkt het?

  Eerste of gewijzigde aanvraag

  Een eerste of gewijzigde aanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 maart van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: een verzoek voor een structurele subsidie met ingang van 2022 moet u voor 1 maart 2021 indienen.

  Vervolgaanvraag

  Een vervolgaanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: de vervolgaanvraag voor het subsidiejaar 2023 moet u voor 1 mei 2022 indienen.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel Subsidieverstrekking algemeen.

 • Wat moet ik doen?

  Zorg voordat u start met het aanvragen van de structurele subsidie voor de juiste benodigde informatie:

  • begroting;
  • een omschrijving van de (activiteiten);
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiële situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
  • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

  Goed om te weten: er kan maximaal 8MB geüpload worden per bijlage. In totaal kan er 19MB worden verstuurd bij de aanvraag.

  Formulier aanvragen structurele subsidie