Standplaats

 • Wat is het?

  Wilt u in de openbare ruimte goederen of etenswaren verkopen of informatie verstrekken vanuit een kraam of wagen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Procedure vergunning aanvragen

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. Een marktplaatsvergunning heeft u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Neem hiervoor contact op met de Stichting Weekmarkt Valkenswaard.

 • Hoe werkt het?

  Standplaatsen worden voor meer jaren vergund en zijn alleen mogelijk op bepaalde locaties, waarvan de grond in eigendom is van de gemeente.

  Standplaatsen zijn zogenaamde Schaarse vergunningen en hiervoor geldt verdelingsbeleid. Met dit verdelingsbeleid krijgt iedereen gelijke kansen om voor een standplaatsvergunning in aanmerking te komen. Alle informatie hierover is terug te vinden in de Beleidsregels standplaatsen Valkenswaard 2020.

  Standplaatsenbeleid

  De locatie van de standplaatsen, zoals vastgelegd in het beleid, zijn eigendom van de gemeente. Indien u hier gebruik van maakt, dan heeft u een huurovereenkomst nodig. Aan deze huurovereenkomst zijn kosten verbonden.

  Bij in behandeling nemen van een vergunningaanvraag wordt ook het traject voor de huurovereenkomst gestart.

  Indien stroom en water aanwezig zijn, kunt u hiervan gebruikmaken. Is dit niet het geval dan moet u deze voorzieningen zelf regelen bij de nutsbedrijven.

 • Wat moet ik doen?

  De standplaatsvergunning vraagt u aan via:

  snelbalie vergunningen

  Indien de vergunning kan worden verleend, dan start ook het traject met betrekking tot de huurovereenkomst.

 • Kosten

  • Vaste standplaats of een seizoenstandplaats: € 315,-
  • Overige standplaatsen: € 72,60