Sloopvergunning of melding

 • Wat is het?

  Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

  Procedure vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

  Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

  • bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • u bij de sloop asbest verwijdert.

  Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

  Soms heeft u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

  • bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument;
  • bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

  Wanneer hoef ik niets te melden?

  • als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt; én
  • als u bij de sloop geen asbest verwijdert; en
  • als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen;
  • als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan.
 • Wat moet ik doen?

  De omgevingsvergunning en melding voor sloop dient u in via het:

  Omgevingsloket online

 • Kosten

  Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning kent geen vast bedrag. De hoogte van het bedrag hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan. Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

  Legesverordening