Procedure Wmo

 • Wat is het?

  Heeft u ondersteuning nodig? Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelfstandig en actief deelneemt aan de samenleving. Het kan zijn dat u daar ondersteuning bij nodig heeft. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Aanmeldformulier Wmo (met en zonder DigiD)

  Aanvraagformulier Wmo (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kijken wij met u naar uw persoonlijke situatie en stellen we samen vast welke ondersteuning u nodig heeft. Op basis van dit gesprek wordt duidelijk wat u zelf regelt en wat de gemeente voor u kan betekenen.

  Aanmelding

  Wanneer u een vraag heeft over de Wmo of problemen ondervindt bij het zelfstandig participeren in de maatschappij kunt u een aanmelding doen via onderstaande aanmeldformulier. Na ontvangst van de melding wordt vaak een huisbezoek gepland waarbij we met u uw situatie doornemen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en dit wordt naar u toegestuurd. Pas na ontvangst van dit verslag kunt u een aanvraag indienen.

  Aanmeldformulier Wmo (met en zonder DigiD)

  Aanvraag

  U kunt na ontvangst van het verslag via het onderstaande formulier 'aanvraag Wmo' bevestigen dat u het eens bent met de afspraken zoals die genoemd zijn in het verslag. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD ter ondertekening. Met de ondertekening wordt een eventuele aanvraag opgestart.

  Aanvraagformulier Wmo (met DigiD)

 • Wat moet ik doen?

  Persoonlijk plan

  Wilt u een melding voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo doen en weet u zelf al hoe u uw hulp of ondersteuning wilt regelen? Dan kunt u dit opschrijven in een persoonlijk plan en dit bij de gemeente indienen. In het persoonlijk plan schrijft u zelf op wat de problemen zijn. Dit kan uw probleem zijn of het probleem van degenen voor wie u het plan schrijft. Dit is niet verplicht bij een melding, het is uw eigen keuze om dit wel of niet te doen.

  U kunt in het plan ook beschrijven welke ondersteuning het beste is voor u of degene voor wie u het plan schrijft. Uw persoonlijk plan nemen we mee in ons besluit over welke ondersteuning het beste is in uw situatie. Als u dit plan wilt maken, geef dan zo snel mogelijk door aan ons dat u dit van plan bent. Na de melding voor hulp of ondersteuning heeft u maximaal zeven dagen de tijd om dit plan bij de gemeente in te dienen. Als wij uw persoonlijk plan hebben ontvangen plannen wij, als dit nodig is, zo spoedig mogelijk een huisbezoek in.

  Voor eventuele nadere informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen via (040) 208 34 44 of stuur een e-mail aan wmo@valkenswaard.nl.