Ontheffing Wegenverkeerswet

 • Wat is het?

  Wilt u (tijdelijk) gebruik maken van een afgesloten weg? Heeft u zwaar transport of vervoert u gevaarlijke stoffen? U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

 • Hoe werkt het?

  De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de wegenverkeerswet vastgelegd. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit de wegenverkeerswet. U vraagt ontheffing aan bij de wegbeheerder.

 • Wat moet ik doen?

  Is de gemeente wegbeheerder dan vraagt u de ontheffing aan via:

  Snelbalie vergunningen

  In andere gevallen

  Voor rijkswegen:

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Voor provinciale wegen:

  Provincie Noord-Brabant

  Voor wegen onder beheer van het waterschap:

  Waterschap De Dommel

  Voor eisen aan voertuigen:

  RDW

 • Kosten

  De leges voor gemeentelijke ontheffingen van de Wegenverkeerswet bedragen € 72,60.