Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • Wat is het?

  De tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: Twm) is op 1 december 2020 in werking getreden. Deze wet geeft een wettelijke basis voor de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de epidemie.

  De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal van deze maatregelen ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Het belang van de bestrijding van de epidemie mag zich niet verzetten tegen de verlening van de ontheffing. Dit brengt met zich mee dat het moeilijk zal zijn om een ontheffing te verlenen als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is.

  De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is. Voordat de burgemeester een beslissing neemt omtrent de verlening van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Verder wordt in de volgende gevallen geen ontheffing verleend:

  • voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter);
  • voor een bijeenkomst bij u thuis;
  • voor reguliere evenementen en reguliere exploitatie van horeca.
 • Hoe werkt het?

  Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

  U kunt een ontheffing aanvragen via het digitaal formulier.

  Ontheffing aanvragen

 • Wat heb ik nodig?

  Aan welke eisen moet mijn aanvraag voldoen?

  Aan de aanvraag worden de volgende eisen gesteld.

  • U dient 4 weken voorafgaand aan de activiteit een ontheffing aan te vragen. Let op: bij evenementen dient u zowel de evenementenvergunning als een ontheffing in het kader van de Twm 3 maanden van te voren aan te vragen.
  • Bent u voornemens om een ontheffing in het kader van de Twm in te dienen, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de gemeente (team KCO).
  • Een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteiten.
  • Een duidelijke motivering waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor u een ontheffing wilt aanvragen.
  • Een COVID-19 Veiligheidsplan waarin u aangeeft welke maatregelen worden getroffen om een veilige afstand te waarborgen of andere maatregelen die genomen zijn om het risico op besmetting te minimaliseren.
  • Een opgave van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn.
  • Een opgave van de datum waarop de activiteit gaat plaatsvinden.
 • Wat moet ik doen?

  Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  Neem telefonisch contact via het algemene nummer van de gemeente Valkenswaard via (040)208 3444 en vraag naar het team KCO.