Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen

 • Wat is het?

  De gemeente wil het ondernemersklimaat in Valkenswaard verbeteren. Daarom is er een subsidieregeling ingesteld voor ondernemersverenigingen. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van ondernemersbijeenkomsten of workshops rondom een bepaald thema.

  Let op!

  De aanvraag moet minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.

  Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij de hand heeft als u aan de slag gaat met de aanvraag:

  • een begroting van de uitgaven en inkomsten van de activiteit
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • een kopie van de statuten
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiële situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande jaar

  Aanvraag schriftelijk indienen

  Formulier ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat

  Aanvraag digitaal indienen

  De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend. Bestanden die groter zijn dan 8 Mb kunnen niet worden geüpload. 

  Aanvraag ondersteuning ondernemersklimaat

 • Hoe werkt het?

  Een subsidie op grond van deze nadere regel bedraagt maximaal € 1.500,-. Een subsidie van minder dan of gelijk aan € 1.500,- wordt direct vastgesteld en uitbetaald. Op de aanvraag wordt binnen 8 weken beslist.

  De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 1.500,-. Wanneer de activiteit duidelijk bijdraagt aan het versterken van de verwevenheid van het Valkenswaardse bedrijfsleven met Brainport bedraagt de gemeentelijke subsidie maximaal 75% van de kosten met een maximum van € 1.500,-. Wanneer de activiteit slechts bedoeld is voor de leden van de aanvragende ondernemersvereniging of in beperkte mate bijdraagt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat is dat reden om een lager subsidiepercentage toe te kennen.

  Jaarlijks is er voor deze subsidieregeling een bedrag beschikbaar van € 5.000,-.

 • Wat moet ik doen?

  Het formulier met bijlagen moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard of mailen naar subsidies@valkenswaard.nl.

  Welke gegevens moet u bij de aanvraag indienen?

  • een begroting van de uitgaven en inkomsten van de activiteit;
  • een kopie van de statuten;
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiële situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande jaar.