Omgevingsvergunning (ver)bouwen

 • Wat is het?

  Omgevingsvergunning algemeen

  Met een omgevingsvergunning kunt u voor verschillende activiteiten één vergunning aanvragen, krijgt u één besluit en is er één rechtsgang voor bezwaar en beroep. De activiteiten die u in één omgevingsvergunning kunt aanvragen zijn onder meer:

  • (ver)bouwen van een bouwwerk
  • aanleggen van een werk
  • afwijken van het bestemmingsolan
  • brandveilig gebruik van een bouwwerk
  • oprichten van een bedrijf/inrichting
  • wijzigen of slopen van een monument
  • kappen van een boom
  • aanleggen van een uitrit 
  • aanbrengen van reclame op een bouwwerk

  Zo kunt u voor het bouwen van een garage op de situatie waar een boom staat één omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van de garage, het kappen van de boom en het aanleggen van een uitrit. 

  Procedure vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

  Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient kunt u checken of u voor uw plan wel een vergunning nodig heeft. Er zijn namelijk activiteiten die vergunningsvrij zijn. Via de landelijke site 'Omgevingsloket' kunt u checken of u een omgevingsvergunning voor uw plan nodig heeft. 

  Hoe vraag ik een vergunning aan?

  Via de landelijke site 'Omgevingsloket' kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. 

 • Wat heb ik nodig?

  Waaraan wordt een bouwplan getoetst?

  Bestemmingsplan 

  Uw aanvraag wordt getoetst aan de regels van het geldende bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog u ergens mag bouwen en hoe u het bouwwerk mag gebruiken. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zelf beoordelen of uw bouwplan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Past uw bouwwerk niet in het bestemmingsplan, dan wordt gekeken of voor uw bouwplan mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

  Welstand

  Uw aanvraag wordt getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (ook wel welstandsnota genoemd). Voor elke buurt in Valkenswaard is in deze nota beschreven wat de kenmerken van de omgeving zijn. Per gebied zijn duidelijke criteria opgesteld waarop nieuwe (bouw)plannen in ieder geval beoordeeld worden door de welstandscommissie. 

  Bouwbesluit

  Een bouwplan wordt ook getoetst aan de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit. Deze voorschriften hebben onder meer betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. 

  Bibob

  In sommige gevallen is de Wet Bibob op een aanvraag van toepassing. De Wet Bibob zorgt dat de gemeente bij de aanvraag van bepaalde vergunningen kan beoordelen of er sprake is van criminele banden. 

  Monument en bescherming dorpsgezicht

  Als uw aanvraag betrekking heeft op een rijksmonument, een gemeentelijk monument of een beschermd dorpsgezicht dan kan het zijn dat u ook voor dit onderdeel een toestemming nodig heeft. 

 • Wat moet ik doen?

  Beslissing op mijn aanvraag

  Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide. De te volgen procedure is afhankelijk van de gevraagde activiteit. 

  Reguliere procedure binnen 8 weken

  Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslistermijn 1 keer met 6 weken. Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch. We noemen dat een vergunning van rechtswege. Indien de aanvraag niet compleet is, dan vragen we aan u aanvullende gegevens in te dienen. De beslistermijn wordt dan opgeschort met de periode die ligt tussen het verzoek om aanvulling en het ontvangen van de gevraagde gegevens. 

  Uitgebreide procedure binnen 6 maanden

  Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn of milieuaspecten een rol spelen, geldt een beslistermijn van 6 maanden. Ook deze beslistermijn kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. Na het verlopen van de beslistermijn krijgt u de vergunning niet automatisch, omdat de uitgebreide procedure geen vergunning van rechtswege kent. 

  Hoe ontvang ik de beslissing op mijn termijn?

  U ontvangt de beslissing digitaal. 

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd, ongeacht wat de beslissing op uw aanvraag wordt. Wat je precies betaalt is afhankelijk van de activiteit die u aanvraagt. Voor de meeste activiteiten hebben we vaste tarieven. Raadpleeg hiervoor de legesverordening