Omgevingsvergunning uitrit

 • Wat is het?

  Omgevingsvergunning algemeen

  Met een omgevingsvergunning kunt u voor verschillende activiteiten één vergunning aanvragen, krijgt u één besluit en is er één rechtsgang voor bezwaar en beroep. De activiteiten die u met één omgevingsvergunning kunt aanvragen zijn onder meer: 

  • (ver)bouwen van een bouwwerk
  • aanleggen van een werk
  • afwijken van het bestemmingsplan
  • brandveilig gebruik van een bouwwerk
  • oprichten van een bedrijf/inrichting
  • wijzigen of slopen van een monument
  • kappen van een boom
  • aanleggen van een uitrit
  • aanbrengen van reclame op een bouwwerk.

  Zo kunt u voor het bouwen van een garage op de situatie waar een boom staat één omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van de garage, het kappen van de boom en het aanleggen van een uitrit.

  Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

  Voor het aanleggen of wijzigen van een uitrit (ook wel inrit, oprit of uitweg genoemd) heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Een uitrit wordt meestal op gemeentegrond aangelegd. Om die reden wordt de aanleg of wijziging door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd. 

  Procedure vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Aanvragen en indienen van een vergunning

  Hoe vraag ik een vergunning aan?

  Via de site van de gemeente Valkenswaard kunt u een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit indienen

  Wat moet ik indienen?

  Een tekening met daarop:

  1. De locatie van de uitrit aan het voor-, zij- dan wel achtererf;
  2. De afmeting van de nieuwe inrit, dan wel van de te veranderen bestaande uitrit en de beoogde verandering daarvan;
  3. De aanwezigheid van  obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van de uitrit, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen. 
 • Wat heb ik nodig?

  Waaraan wordt een uitrit getoetst?

  Een uitrit wordt getoetst aan de weigeringsgronden zoals die zijn opgenomen in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Dit zijn de volgende weigeringsgronden:

  • de bruikbaarheid van de weg;
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente. 
 • Wat moet ik doen?

  Beslissing op mijn aanvraag

  Voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit is de reguliere procedure van toepassing. 

  Reguliere procedure binnen 8 weken

  Meestal krijg u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslistermijn 1 keer met 6 weken. Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch. We noemen dat een vergunning van rechtswege. 

  Indien de aanvraag niet compleet is, dan vragen we aan u aanvullende gegevens in te dienen. De beslistermijn wordt dan opgeschort met de periode die ligt tussen het verzoek om de aanvulling en het ontvangen van de gevraagde gegevens. 

  Hoe ontvang ik de beslissing op mijn aanvraag?

  U ontvangt u beslissing digitaal. 

 • Kosten

  Legeskosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd, ongeacht wat de beslissing op uw aanvraag wordt. In 2021 kost een omgevingsvergunning met de activiteit het aanleggen van een uitrit €80,00. 

  Aanlegkosten uitrit

  De aanlegkosten voor de uitrit zijn voor uw rekening. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. U ontvangt eerst een offerte. De werkzaamheden starten pas na vergunningsverlenging en ontvangst van de aanlegkosten.