Monument

 • Wat is het?

  Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U heeft voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

  Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand. Het kan u helpen een goed plan te maken. Kijk voor meer informatie op de website van de monumentenkennisbank of de monumentenwacht.

  Procedure vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Hoe weet u of er sprake is van een beschermd monument?
  In de rubriek wonen en bouwen, monument kunt u kijken of er sprake is van een rijks-, of gemeentelijk monument of een cultuurwaardevol object.

  Alle informatie over monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten staat in deze rubriek.

  Archeologische monumenten

  Als het om een vergunning voor een archeologisch monument gaat, kan het zijn dat u met een van de volgende verplichtingen te maken krijgt:

  • treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden
  • doen van opgravingen
  • begeleiding van de activiteit die tot bodemverstoring leidt door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg
 • Wat moet ik doen?

  Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via:

  Omgevingsloket Online

  Wilt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als rijks- of gemeentelijk monument, maak dan een afspraak.

  Afspraak maken

 • Kosten

  Voor een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan of bij een monument zijn legeskosten verschuldigd. Raadpleeg hier de legesverordening,