Milieu, omgevingsvergunning of melding

 • Wat is het?

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

  Procedure vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

  • verwerken van afval
  • geluidsniveau van uw bedrijf
  • gebruik van energie
  • vervuiling van water, bodem en lucht

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via omgevingsloket online (OLO) een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  Omgevingsloket Online

  Op het OLO kunt u aan de hand van de door u ingevulde vragenboom bekijken of u bij oprichting en/of verandering van de inrichting met een melding kunt volstaan of dat u een milieuvergunning moet aanvragen. De melding kunt u indienen via de:

  Activiteitenbesluit Internet Module

 • Wat moet ik doen?

  Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via het Omgevingsloket online.

  U kunt de aanvraag of melding alleen online doen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

  Ook via het Activiteitenbesluit Internet Module kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  De vergunningaanvraag of melding dient u digitaal in. Ook de benodigde bijlagen kunt u digitaal meesturen. Na het indienen ontvangt u bericht van de gemeente:

  • of de vergunningaanvraag of melding volledig is
  • wat de verdere procedure is en of en zo ja welke aanvullende gegevens nog nodig zijn
  • of de vergunning verleend kan worden

  U moet de melding 4 weken voor de start van de activiteiten indienen.

 • Kosten

  Geen, tenzij milieu een onderdeel is van een meervoudige aanvraag voor bijvoorbeeld bouw, inrit of kappen dan gelden voor die onderdelen wel leges.