Mantelzorgwoning

 • Wat is het?

  Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

  • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
  • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
  • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.
 • Hoe werkt het?

  U hebt geen vergunning nodig om op uw perceel een ruimte in een bestaand gebouw te gebruiken voor mantelzorgwoning. Wel zijn er een aantal regels. U moet bijvoorbeeld voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu.

  Overige regels

  • In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
  • Bij nieuwbouw moet u zich houden aan de algemene regels voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels in het bestemmingplan en/of regels voor vergunningvrije bouwwerken. Deze regels gaan onder andere over de omvang en de plaats van het bouwwerk.
  • Bij een bijbehorend bouwwerk mag u alleen begane grond van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • Bouwt u een bestaand bouwwerk bij het huis om tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang niet te voldoen aan de regels voor vergunningvrij bouwen.
  • Als de mantelzorg eindigt, mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. U hoeft het bouwwerk niet af te breken, maar u moet de keuken en badkamer wel verwijderen.
 • Wat moet ik doen?

  • Check online op www.omgevingsloket.nl of uw bouwplannen vergunningvrij zijn. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.