Kwijtschelding

 • Wat is het?

  Heeft u weinig geld en kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen? Dan vraagt u bij de gemeente kwijtschelding aan. Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken wij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.

  Aanvraagformulier automatische kwijtschelding (Digid)   Aanvraagformulier automatische kwijtschelding

 • Hoe werkt het?

  Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding gebruikt de gemeente wettelijke normbedragen.

  Uitsluitend voor de afvalstoffenheffing kent de gemeente Valkenswaard een kwijtscheldingsregeling tot maximaal € 175,-.

  Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.