Ingebrekestelling

 • Wat is het?

  U heeft een aanvraag of een bezwaarschrift of een verzoek om een besluit ingediend bij onze gemeente. Natuurlijk doen wij er alles aan om uw aanvraag of bezwaarschrift of verzoek om een besluit goed af te handelen en u op tijd onze beslissing mede te delen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, en is dit te wijten aan de gemeente, dan heeft u wellicht recht op een vergoeding.

  Online in gebreke stellen

 • Hoe werkt het?

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Vanaf 1 oktober 2009 is de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat u om een dwangsom kunt verzoeken wanneer de gemeente niet op tijd reageert op uw aanvraag, vergunning of een ander besluit.

 • Wat moet ik doen?

  Welke termijnen gelden er?

  Soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt dat wij binnen acht weken na ontvangst een beslissing moeten nemen op uw aanvraag. In sommige situaties kunnen we de beslistermijn verder uitstellen. Het nemen van een beslissing kan langer duren:

  ● Wanneer wij nog informatie van u nodig hebben;

  ● Wanneer wij nog informatie van anderen buiten de gemeente nodig hebben;

  ● Wanneer u met uitstel instemt;

  ● In geval van overmacht.

  De termijn gaat pas weer lopen als de reden van overmacht is opgelost, of als wij uw informatie of de informatie van anderen hebben ontvangen. U krijgt daarover van ons bericht. Wij geven daarbij aan wanneer de beslistermijn afloopt.
  Als die termijn niet wordt gehaald, kunt u ons een ingebrekestelling sturen. Dit formulier kunt u hier downloaden. Nadat wij dit formulier hebben ontvangen hebben wij nog twee weken extra tijd om een beslissing te nemen. Daarna zijn wij u voor elke dag dat wij te laat zijn een dwangsom schuldig, tot een maximum van € 1.260,-.Na afloop van de aanvraagprocedure bepalen wij hoeveel wij u moeten betalen, eventueel met verrekening van de daarbij opgelegde leges. U ontvangt daarover een beslissing.

  De dwangsom is een middel om te zorgen dat de gemeente op tijd een beslissing neemt. Dit werkt vooral als u tijdig aan de bel trekt. Een dwangsom is niet meer verschuldigd indien u de ingebrekestelling onredelijk laat stuurt.