Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  Hebt u al minstens 3 jaar een laag inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een geldbedrag dat u vrij kunt besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast, televisie of bed.

 • Hoe werkt het?

  Om recht te hebben op de individuele inkomenstoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • uw inkomen was de afgelopen 3 jaar niet hoger dan 100% van de bijstandsnorm die voor u geldt;
  • uw vermogen is en was de afgelopen 3 jaar niet hoger dan € 6.225,00 (als u alleenstaand bent) of € 12.450,00 (als u alleenstaande ouder bent, gehuwd bent of samenwoont);
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering;
  • u volgt geen opleiding of studie waarvoor u recht hebt op Wtos of WSF 2000;
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de inkomenstoeslag online aan via de button 'Online inkomenstoeslag aanvragen' hierboven. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  Kunt u de aanvraag niet online indienen? Neem dan op werkdagen contact op met een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen. U krijgt dan de papieren versie toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u dan naar ons toezenden of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

 • Kosten

  Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een toeslag krijgt en hoe hoog deze is.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.