Incidentele subsidie sport en cultuur

 • Wat is het?

  Het betreft initiatieven op het gebied van sport en cultuur die een bijdrage leveren aan:

  • het sport- en beweegbeleid waarbij specifieke aandacht is voor een activiteitenaanbod voor de doelgroepen senioren, jeugd en mindervaliden;
  • een gevarieerd en kwalitatief sterk cultuuraanbod dan wel een meerwaarde of stimulans bieden aan cultuureducatie.

  Evenementen

  Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 15 december 2020 besloten om het mandaat voor besluitvorming over incidentele evenementensubsidie voor on-brand/ brand-ondersteunende evenementen tot en met 2022 te verlenen aan Valkenswaard Marketing, inclusief de jaarlijkse middelen.

  Voor meer informatie over on-brand en brand-ondersteunende evenementen, of wanneer u voor een evenement in 2021 of 2022 in aanmerking wil komen voor financiƫle ondersteuning, kunt u contact opnemen met Valkenswaard Marketing via evenementen@valkenswaardmarketing.nl.

 • Hoe werkt het?

  Voor deze subsidieaanvraag geldt een afwijkende termijn. U moet deze aanvraag tien weken voor aanvang van de activiteit indienen.

  De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Subsidie Adviescommissie kamer Evenementen, Sport en Cultuur.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel sport en cultuur

  Nadere regel sport en cultuur

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de subsidie digitaal aanvragen via onderstaande knop. Dit heeft u nodig voor uw aanvraag: 

  • een omschrijving van de activiteiten;
  • een begroting en dekkingsplan;
  • nagestreefde doelstellingen en resultaten;
  • andere belangrijke gegevens.

  Aanvragen van een incidentele subsidie