Incidentele subsidie evenementen, sport en cultuur

 • Wat is het?

  Het betreft initiatieven op het gebied van evenementen, sport en cultuur die een bijdrage leveren aan:

  • een veelzijdig, onderscheidend en kwalitatief sterk evenementenaanbod en het op de kaart zetten van Valkenswaard als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te leven en te recreëren;
  • het sport- en beweegbeleid waarbij specifieke aandacht is voor een activiteitenaanbod voor de doelgroepen senioren, jeugd en mindervaliden;
  • een gevarieerd en kwalitatief sterk cultuuraanbod dan wel een meerwaarde of stimulans bieden aan cultuureducatie.

  Let op

  Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 10 december 2019 besloten om het mandaat voor besluitvorming over incidentele evenementensubsidie voor on-brand/brand-ondersteunende evenementen te verlenen aan Valkenswaard Marketing, inclusief de jaarlijkse middelen, voor de periode van in ieder geval een jaar.

  Voor meer informatie over on-brand en brand-ondersteunende evenementen of wanneer u voor een evenement in 2020 in aanmerking wil komen voor financiële ondersteuning, kunt u contact opnemen met Valkenswaard Marketing via evenementen@valkenswaardmarketing.nl.

  Voor incidentele subsidies op het gebied van sport en cultuur is de procedure ongewijzigd en geldt ook in 2020 de Nadere regel Evenementen, Sport en Cultuur. Deze ‘Nadere regel’ vindt u onder ‘Hoe werkt het?’

 • Hoe werkt het?

  Voor deze subsidieaanvraag geldt een afwijkende termijn. U moet deze aanvraag tien weken voor aanvang van de activiteit indienen.

  De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Subsidie Adviescommissie kamer Evenementen, Sport en Cultuur.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur.

  Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur

 • Wat moet ik doen?

  Het formulier voor het aanvragen van een incidentele subsidie Evenementen, Sport en Cultuur invullen en sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Team Sociaal en Economisch Beleid t.a.v. subsidies Postbus 10.000  5550 GA Valkenswaard of mailen naar subsidies@valkenswaard.nl, voorzien van:

  • een omschrijving van de activiteiten;
  • een begroting en dekkingsplan;
  • nagestreefde doelstellingen en resultaten;
  • andere belangrijke gegevens.

  Aanvragen van een incidentele subsidie