Incidentele innovatiesubsidie Wmo

 • Wat is het?

  Doel is om initiatieven te stimuleren die een bijdrage leveren aan de transformatie binnen het sociaal domein. Kernwoorden daarbij zijn: samenredzaamheid, zelfredzaamheid, vergroten van de samenhang van zorg en ondersteuning en de toename van de eigen kracht van inwoners. Subsidieaanvragen worden getoetst aan maatschappelijke doelen zoals deze zijn opgenomen in het Beleidsplan Wmo 2015.

  De gemeente Valkenswaard wil de transformatie in het sociaal domein stimuleren. Met deze subsidieregeling willen we inwoners en ondernemingen (in het sociaal domein) stimuleren tot het opzetten van initiatieven om onze maatschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast willen we graag dat de initiatieven ertoe leiden dat de individuele zorgvraag verminderd.

 • Hoe werkt het?

  De subsidieaanvraag dient acht weken voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend.

  Deze aanvragen worden beoordeeld door de kamer bevorderen sociale cohesie.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel Innovatiesubsidie Wmo.

  Nadere regel Innovatiesubsidie Wmo

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de subsidie digitaal aanvragen via onderstaande knop. Dit heeft u nodig voor uw aanvraag: 

  • een omschrijving van de activiteiten;
  • een begroting en dekkingsplan;
  • nagestreefde doelstellingen en resultaten;
  • andere belangrijke gegevens.

  Aanvragen van een incidentele subsidie