Grond kopen of verkopen

 • Wat is het?

  De gemeente verkoopt regelmatig grond: bouwgrond / particuliere bouwkavels, grond voor projectbouw en voor sociale woningbouw, industriegrond op bedrijventerreinen, restgrond en nog veel meer.

  Aanvraag aankoop restgrond

 • Hoe werkt het?

  Uitgifte particuliere bouwkavels

  De gemeente kent geen wachtlijst voor bouwkavels. Per project wordt besloten hoe de bouwkavels worden uitgegeven.
  In het project Lage Heide Wonen zijn diverse bouwkavels te koop, waar particulieren een vrijstaande woning kunnen bouwen. Alle andere typen woningen worden projectmatig gerealiseerd en door de ontwikkelaar verkocht. Voor de uitgifte Lage Heide Wonen is een protocol vastgesteld. Dit protocol kunt u vinden op de webpagina Bouwkavels Lage Heide

  Ook zijn er vijf exclusieve landgoedkavels in de verkoop. Voor deze kavels geldt hetzelfde protocol als voor Lage Heide Wonen (zie de webpagina Lage Heide).

  Heeft u interesse in een gemeentelijke bouwkavel, dan kunt u contact opnemen met het cluster Vastgoed, telefoon (040) 208 34 44.

  Uitgifte industriegrond

  Op dit moment heeft de gemeente Valkenswaard geen industrie- of bedrijfsgrond beschikbaar. Bent u toch geïnteresseerd in grond voor uw bedrijf in Valkenswaard, dan kunt u contact opnemen met Economische Zaken, telefoon (040) 208 34 44.

  Verkoop restgrond

  Restgrond is gemeentelijke grond, die geen zodanig belang heeft dat de gemeente de grond voor zichzelf wil of moet behouden. Restgrond die grenst aan een tuin in particuliere eigendom wordt zoveel mogelijk verkocht. Als verkoop niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat kabels en leidingen in de ondergrond liggen, kan de gemeente de grond verhuren tegen een tarief dat is afgeleid van de verkoopwaarde. De prijs voor aankoop restgrond bedraagt €95,-- per m² kosten koper (prijspeil 2019).

  Project aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop restgronden

  Tegelijk met de verkoop van reststroken wil de gemeente het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond aanpakken. In het verleden zijn stukken grond (bewust of onbewust) bij tuinen getrokken zonder dat hiervoor betaald werd. Dat is niet rechtvaardig ten opzichte van andere inwoners die hiervoor betalen. Het project  wordt wijkgericht aangepakt.

  Overige grond

  Alle overige verzoeken om grond te kopen worden individueel beoordeeld. De gemeente kan specifieke voorwaarden stellen. De verkoopprijs is marktconform en gebaseerd op een onafhankelijke taxatie.

 • Wat moet ik doen?

  Heeft u interesse in de aankoop van restgrond? Vul dan hier uw aanvraag in. 

  Aanvraag aankoop restgrond

  Bibob

  Onderdeel het aangaan van vastgoedtransacties met de gemeente Valkenswaard is een toets op grond van de Wet Bevordering Integritsbeoordelingen door het Opbenaar Bestuur (Wet Bibob). In de beleidsregel Bibob 2019 geeft de gemeente Valkenswaard aan in welke specifieke gevallen Bibob wordt toegepast. Meer weten over de Wet Bibob? Surf dan naar www.justis.nl, klik op producten en vervolgens op Bibob.

  Cluster Vastgoed beschikt over het Bibob-vragenformulier dat u in dient te vullen. Een ingevuld Bibob-vragenformulier dient u persoonlijk op het gemeentehuis in te leveren. Hiervoor maakt u een afspraak met cluster Vastgoed van het team Ruimtelijk Beleid.