Grond huren of pachten

 • Wat is het?

  De gemeente Valkenswaard verhuurt grond aan inwoners van Valkenswaard voor verschillende doelen. Daarnaast wordt grond voor agrarische doeleinden verpacht.

 • Hoe werkt het?

  Restgrond, volkstuinen en andere gronden

  Volkstuinen

  De gemeente heeft een aantal volkstuincomplexen waar inwoners van Valkenswaard een volkstuin kunnen huren. Volkstuinen hebben een oppervlakte van ongeveer 200 m². De huur bedraagt € 50,- per jaar. De huur wordt elke vijf jaar geïndexeerd. De eerste keer betaalt u ook € 25,- inschrijfgeld. De gemeente heeft op de volgende locatie volkstuinen te huur:

  • Narcislaan

  Volkstuincomplexen

  • Het volkstuincomplex aan de Merendreef is verhuurd aan Volkstuinvereniging 't Plataantje. Vrijkomende volkstuinen op dit complex worden verhuurd door de vereniging. Voor meer informatie kunt u de heer F. Rooyakkers bellen op telefoonnummer (040) 204 34 31 of mailen: bestuur.plataantje@outlook.com.
  • Het volkstuincomplex aan de Keersop is verhuurd aan Volkstuinvereniging Spinder. Vrijkomende volkstuinen op dit complex worden verhuurd door de vereniging. Voor meer informatie kunt u de heer F. Broekhuijse bellen op telefoonnummer (040) 204 42 05. 
  • De volkstuincomplexen aan de Le Sage ten Broekstraat en de Minister Aalbersestraat zijn verhuurd aan Moestuinvereniging de Rijt. Vrijkomende volkstuinen op deze complexen worden verhuurd door de vereniging. Voor meer informatie kunt u de heer C. van den Hurk bellen op telefoonnummer 06 361 992 91.
  • Het volkstuincomplex aan de Kornoeljelaan is verhuurd aan Volkstuinvereniging De Kornoelje. Vrijkomende volkstuinen op dit complex worden verhuurd door de vereniging. Voor meer informatie kunt u de heer M. van Rooij mailen:  secretaris@dekornoelje.nl.

  Restgrond

  Restgrond is gemeentelijke grond die geen zodanig belang heeft dat de gemeente de grond voor zichzelf wil of moet behouden. Als restgrond niet kan worden verkocht, bijvoorbeeld omdat kabels en leidingen in de ondergrond liggen, kan de grond worden verhuurd. Verhuur is altijd voor bepaalde tijd, namelijk zolang de huurder op dat adres woont. Elke opvolgende bewoner moet opnieuw een verzoek bij de gemeente indienen om de grond te kunnen huren. Het huurtarief voor restgrond is afgeleid van de verkoopwaarde. Voor snippergroen met een grondprijs van € 95,- per m² is de huur € 3,33 per m² met een minimum van € 50,- per jaar.  De huur wordt elke vijf jaar geïndexeerd. De eerste keer moet ook € 25,- inschrijfgeld worden betaald.

  Grond pachten

  Heeft u een agrarische bedrijf, dan kunt u van de gemeente Valkenswaard gemeentelijke grond met een agrarische bestemming pachten in geliberaliseerde pacht. Uitgifte gebeurt één maal per jaar, meestal in het eerste kwartaal, volgens vastgestelde criteria. De uitgifte wordt bekendgemaakt op de website en op de gemeentepagina in het Valkenswaard Weekblad.

 • Wat moet ik doen?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cluster vastgoed van het team Ruimtelijk Beleid, tel. 040-2083444.

  Bibob

  Onderdeel het aangaan van vastgoedtransacties met de gemeente Valkenswaard is een toets op grond van de Wet Bevordering Integritsbeoordelingen door het Opbenaar Bestuur (Wet Bibob). In de beleidsregel Bibob 2019 geeft de gemeente Valkenswaard aan in welke specifieke gevallen Bibob wordt toegepast. Meer weten over de Wet Bibob? Surf dan naar www.justis.nl, klik op producten en vervolgens op Bibob. 

  Cluster Vastgoed beschikt over het Bibob-vragenformulier dat u in dient te vullen. Een ingevuld Bibob-vragenformulier dient u persoonlijk op het gemeentehuis in te leveren. Hiervoor maakt u een afspraak met cluster Vastgoed van het team Ruimtelijk Beleid.
   

 • Kosten

  Volkstuinen

  • € 50,- per jaar
  • € 25,- inschrijfgeld

  Restgrond

  • € 3,33 per m2 (bij een prijs voor snippergroen van € 95,- per m2)
  • minimum van € 50,- per jaar
  • € 25,- euro inschrijfgeld