Erkennen kind voor de geboorte

 • Wat is het?

  Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

  Heeft u of uw partner in het buitenland gewoond of heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan eerst contact op via 040 20 83 444.
   

  Afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  • een geldig legitimatiebewijs
  • geldig legitimatiebewijs van de biologische moeder als zij ook meekomt naar de afspraak
  • schriftelijke toestemming met handtekening van de biologische moeder als zij niet meekomt naar de afspraak én een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de biologische moeder

  Let op! Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader of biologische moeder krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar het gemeenthuis.

 • Wat moet ik doen?

  Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

  • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
  • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
  • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
  • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders; de vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

  Keuze achternaam eerste kind

  Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht bij de gemeente.

  Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de biologische moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

  Ouderlijk gezag

  U krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind voor de geboorte erkent. Het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

 • Kosten

  Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets