Emigratie

 • Wat is het?

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.
  U kunt uw emigratie alleen doorgeven binnen de laatste 5 dagen voor uw vertrek.

  Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

  U kunt uw verhuizing naar het buitenland schriftelijk doorgeven. Dit kan alleen als alle bewoners van het adres meeverhuizen.

  Afspraak maken     Emigratie doorgeven (DigiD)     Aangifte emigratie (zonder DigiD)

 • Wat heb ik nodig?

  Neem uw geldige legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee.

 • Wat moet ik doen?

  Vertrekken alle personen op een adres naar het buitenland dan gelden de volgende regels

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de emigratie zelf door.
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de emigratie door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de emigratie zelf door of u laat het doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

  Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders

  • De ouder en zijn meerderjarig kind mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg mag de emigratie doorgeven voor een persoon die daar woont.

  Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

 • Kosten

  Het doorgeven van een emigratie kost niets.