Briefadres

 • Wat is het?

  U komt mogelijk in aanmerking voor een briefadres als u verblijft in een instelling, of als u kunt aantonen dat u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

  Als u een aanvraag voor een briefadres wilt indienen met als reden verblijf in een instelling, kunt u het aanvraagformulier briefadres - Verblijf in een instelling invullen en opsturen / afgeven.

  Aangifteformulier briefadres voor instelling 

  Als u een aanvraag voor een briefadres om een andere reden dan verblijf in een instelling wilt indienen, maakt u een afspraak. U dient voorafgaand aan de afspraak de benodigde formulieren in te vullen en te ondertekenen.  Deze formulieren dient u mee te nemen naar de afspraak.

  Aanvraagformulier briefadres inclusief toestemming

  Checklist bewijsstukken aanvraag briefadres

  Afspraak maken briefadres om andere reden dan verblijf in instelling

 • Wat heb ik nodig?

  Aanvraag Briefadres - Verblijf in een instelling Aanvraag Briefadres - Andere reden
  • (Online) formulier
  • Kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van uzelf en de hoofdbewoner van het briefadres

    

    

    

  Stuur deze stukken op of lever ze persoonlijk in bij de receptie van de gemeente.

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier briefadres
  • Toestemmingsverklaring hoofdbewoner
  • Kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van uzelf en de hoofdbewoner van het briefadres
  • Benodigde bewijsstukken (zie checklist aanleveren bewijsstukken)

    

  Neem deze stukken mee naar de afspraak.

 • Wat moet ik doen?

  Als u geen vast woonadres heeft, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan aanvraag voor een briefadres indienen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

  U kunt een briefadres aanvragen als u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Hiervoor maakt u een afspraak. In bepaalde gevallen kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt dit.

  U kunt een briefadres ook aanvragen als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Als u een aanvraag voor een briefadres wilt indienen met als reden verblijf in een instelling, kunt u het aanvraagformulier briefadres - Verblijf in een instelling invullen en opsturen / afgeven.

  Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

 • Kosten

  Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.