Asbest verwijderen, melding

 • Wat is het?

  Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.

  Bent u niet de eigenaar van de woning, maar de huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum van Rijkswaterstaat:

  Kenniscentrum

 • Hoe werkt het?

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  Het aanvragen van een sloopmelding kan via het Omgevingsloket Online (OLO). Het systeem geeft automatisch aan welke bijlagen u bij de melding moet meesturen. U kunt deze meteen elektronisch bijvoegen bij de melding:

  Kleine hoeveelheid asbest particulieren

  Particulieren mogen zelf in of nabij hun eigen woning een kleine hoeveelheid geschroefd, hechtgebonden asbesthoudend materiaal (zoals golfplaten) verwijderen (maximaal 35 m2). De verwijdering moet u vooraf melden aan de gemeente via de Snelbalie Vergunningen. De gemeente toetst of aan de vereisten van de melding is voldaan waarna een bevestigingsbrief wordt verstuurd. In de brief staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor de verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Eén van de voorwaarden is dat u vooraf een afspraak moet maken met de Milieustraat van CURE. U moet de brief meenemen als u het asbesthoudend materiaal aflevert bij de Milieustraat.

  Milieustraat

  adres: De Vest 15, 5555 XL Valkenswaard

  Openingstijden:
  Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
  Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
  Zondag gesloten    

  Voor vragen over het afleveren van het asbesthoudend materiaal voor particulieren bij de Milieustraat, kunt u contact opnemen met CURE, telefoonnummer 14040. Of kijk bij:

  CURE afvalbeheer

 • Wat moet ik doen?

  Als bedrijf doet u de melding via het Omgevingsloket online. Hiervoor dient u in te loggen met eherkenning.

  Als particulier meldt u:

  • het zelf verwijderen van maximaal 35 m2 hechtgebonden asbestmateriaal afkomstig van een woon- of bijgebouw via de Snelbalie Vergunningen.
  • overige asbestmaterialen via het Omgevingsloket Online (OLO). Hiervoor logt u in met DigiD.

  DigiD

  eHerkenning

 • Kosten

  Voor een sloopmelding hoeft u geen legeskosten te betalen.

  Voor een omgevingsvergunning raadpleegt u de

  legesverordening