Afschrift burgerlijke stand

 • Wat is het?

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen:

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • akte van geregistreerd partnerschap
  • echtscheiding
  • beëindiging geregistreerd partnerschap
  • overlijdensakte

  Om een afschrift aan te vragen maakt u een afspraak. U kunt het afschrift ook via DigiD aanvragen, wij sturen het dan via de post naar u toe.

  Afspraak maken   Aanvraag afschrift burgerlijke stand (DigiD)

 • Hoe werkt het?

  In het afschrift burgerlijke stand staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.

  Let op! Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) - voorheen Uittreksel gemeentelijk basisadministratie (GBA) - wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. Kijk dus goed wat u nodig heeft

 • Wat heb ik nodig?

  • een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs
  • als u iemand machtigt, dan neemt deze een schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs
  • het uittreksel/afschrift betaalt u met de pinpas
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

  • geboorteakte voor uzelf en uw kind
  • huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

  Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon
 • Kosten

  Een afschrift burgerlijke stand kost € 13,40.