Aangifte van overlijden

 • Wat is het?

  Als iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. De aangifte wordt binnen 6 dagen na het overlijden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP).

  Digitaal aangifte doen
  Uitvaartondernemers kunnen digitaal aangifte van overlijden doen met eHerkenning niveau 2+.  Om bij de gemeente Valkenswaard digitaal aangifte van overlijden te kunnen doen, moet u bekend zijn in het systeem. U kunt hierover contact opnemen via het algemene telefoonnummer 040 208 34 44

  Digitaal aangifte doen met E-herkenning        

  Heeft u geen e-Herkenning? Op https://www.eherkenning.nl leest u hoe u dit aan kunt vragen. 

  Aangifte aan de balie

  Kunt u (nog) geen digitale aangifte doen of wilt u als nabestaande aangifte doen, dan moet u een afspraak maken voor aangifte van overlijden aan de balie. 

  Afspraak maken                         

 • Hoe werkt het?

  • Aangifte van overlijden moet binnen 6 werkdagen na het overlijden worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de BRP (Basisregistratie personen) van de woongemeente.

  De gemeente maakt twee documenten op en geeft deze aan u mee:

  • verlof tot begraven/cremeren
  • uittreksel uit de overlijdensakte.

  Verwerking persoonsgegevens

  Wij verwerken het overlijden in de BRP (Basisregistratie personen). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een geldig legitimatiebewijs (van de persoon die aangifte doet).
  • B-envelop en verklaring van overlijden afgegeven door een arts of lijkschouwer (ongeopend).
  • Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Bij begraven of cremeren na de 6e werkdag na overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van crematie of begrafenis. Hierin staat de reden en het aantal dagen van uitstel vermeld en een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts.
  • Bij ontleding: het originele codicil.
 • Wat moet ik doen?

  Overlijden in het buitenland

  Is een inwoner uit Valkenswaard in het buitenland overleden?

  U levert de overlijdensakte uit het buitenland in. Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Laat deze akte eerst vertalen door een beëdigd vertaler.

  U moet het originele document en de vertaling laten legaliseren.

  Rijksoverheid - overlijden in het buitenland

 • Kosten

  Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Voor een afschrift van de overlijdensakte betaalt u € 13,80