Aangifte van overlijden

 • Wat is het?

  Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Voor het aangeven van een overlijden maakt u een afspraak.

  Bent u uitvaartondernemer en heeft u e-herkenning? Dan kunt u ook online aangifte doen van overlijden. 

  Afspraak maken      Online overlijdensaangifte (e-herkenning)                                   

 • Hoe werkt het?

  • Aangifte van overlijden moet binnen 6 werkdagen na het overlijden worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de BRP (Basisregistratie personen) van de woongemeente.

  De gemeente maakt twee documenten op en geeft deze aan u mee:

  • verlof tot begraven/cremeren
  • uittreksel uit de overlijdensakte.

  Verwerking persoonsgegevens

  Wij verwerken het overlijden in de BRP (Basisregistratie personen). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • B-envelop en verklaring van overlijden afgegeven door een arts of lijkschouwer (ongeopend).
  • Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Bij begraven of cremeren na de 6e werkdag na overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van crematie of begrafenis. Hierin staat de reden en het aantal dagen van uitstel vermeld en een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts.
  • Bij ontleding: het originele codicil.
 • Wat moet ik doen?

  Overlijden in het buitenland

  Is een inwoner uit Valkenswaard in het buitenland overleden?

  U levert de overlijdensakte uit het buitenland in. Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Laat deze akte eerst vertalen door een beëdigd vertaler.

  U moet het originele document en de vertaling laten legaliseren.

  Legalisatievoorschriften

  Rijksoverheid - overlijden in het buitenland

 • Kosten

  Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Voor een afschrift van de overlijdensakte betaalt u € 13,80