Bijstand en uitkering

Aanvragen van bijstand

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand.

Naar de pagina bijstand aanvragen

Uitkering voor oudere zelfstandige (IOAZ)

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd.

Naar de pagina Uitkering voor oudere zelfstandige

Vakantie doorgeven met uitkering

Krijgt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dit moet u vooraf melden bij de gemeente. De gemeente kan u ook verplichten toestemming te vragen voor uw vakantie.

Naar de pagina vakantie doorgeven uitkering

Uitkering voor oudere werklozen (IOAW)

Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld.

Naar de pagina uitkering voor ouderen

Betaaldata uitkering

Wilt u weten wat de inlever- en betaaldata van de afdeling Werk en Inkomen zijn? U kunt hiervoor het schema raadplegen.

Naar de pagina betaaldata uitkering

Vrijwilligerswerk met uitkering

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan uw gemeente vragen.

Naar de pagina vrijwilligerswerk met uitkering

Uitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Wilt u een onderneming starten? Of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Naar de pagina uitkering voor zelfstandigen

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets in uw situatie? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van óf uw recht op uitkering. Het is daarom belangrijk dat u de wijziging binnen twee weken aan de afdeling Werk en Inkomen doorgeeft.

Naar de pagina bijstand wijzigingen doorgeven 

Veelgestelde vragen bijstand en uitkering

Heeft u een vraag over bijstand en uitkering? Check eerst de veelgestelde vragen.

Naar de pagina veelgestelde vragen bijstand en uitkering