Belastingtarieven

Wie in Valkenswaard woont of een bedrijf heeft, moet gemeentebelastingen betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen te betalen zoals aanleg en onderhoud van wegen, plantsoenen en riolering en het aantrekkelijk maken en veilig houden van uitgaansgebieden. Door belasting te betalen leveren alle inwoners en bedrijven van Valkenswaard een bijdrage aan de gemeente.

Naast onroerende-zaakbelastingen heft de gemeente Valkenswaard ook rioolheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting en leges. Jaarlijks worden de tarieven door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld. Op de webpagina verordeningen kunt u de tarieven raadplegen.

terug naar boven

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven zoals ze in de gemeente Valkenswaard zijn vastgesteld. Ter vergelijking zijn ook de tarieven van vorig jaar opgenomen.

Tarief 2018 Tarief 2019
Onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen
Eigenaar

0,1352% WOZ-waarde

0,1332% WOZ- waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) niet-woningen
Eigenaar

0,2296% WOZ-waarde

0,2386% WOZ-waarde

Gebruiker

0,1958% WOZ-waarde

0,2011% WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Alleenstaande € 170,20 € 175,00
Meerpersoonshuishouden € 238,05 € 224,77
Rioolheffing € 205,00 € 205,00

terug naar boven

Legestarieven

Op grond van de legesverordening worden bouwleges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen'. U vindt de tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen' in de tarieventabel legesverordening.

Tarieven klantcontactcentrum

Naast bouwleges vindt u in de legesverordening ook de tarieven voor het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. Hieronder zijn de tarieven van de meest voorkomende aanvragen samengevat. Voor meer informatie over tarieven van leges, kunt u terecht op de pagina verordeningen.

Daarnaast gelden de volgende tarieven voor de belangrijkste documenten:

Tarief 2018 Tarief 2019
Reisdocumenten
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar 5 jaar geldig € 29,05  € 29,95
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 51,05 € 56,80
Paspoort tot 18 jaar 5 jaar geldig € 52,00 € 53,95
Paspoort vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 65,30 € 71,35
Zakenpaspoort tot 18 jaar 5 jaar geldig € 52,00 € 53,95
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 65,30 € 71,35
Spoedleges reisdocumenten € 47,55 € 48,60

Rijen verwijderen

Tarief 2018 Tarief 2019
Rijbewijzen
Afgifte, vernieuwen, omwisselen rijbewijs € 39,45 € 39,45
Spoedleges rijbewijs € 34,10 € 34,10
Eigen verklaring € 34,80 € 37,80
Algemeen
Uittreksel/inlichting BasisRegistratiePersonen € 10,00 € 10,00
Verklaring omtrent het gedrag € 41,35 € 41,35
Parkeervergunning bewoners (2 jaar geldig)
Centrum - bewoners - 1ste vergunning € 85,00 per 2 jaar € 85,00 per 2 jaar
Centrum - bewoners - 2e vergunning € 110,00 per 2 jaar € 110,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning 1ste vergunning € 45,00 per 2 jaar € 45,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning 2e vergunning € 45,00 per 2 jaar € 45,00 per 2 jaar
Mantelzorgvergunningen met indicatiestelling Gratis Gratis
Parkeervergunning bedrijven (1 jaar geldig)
(Voor ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het verrichten van arbeid
op locatie en daar hun voertuig bij nodig hebben, zoals een klus-, installatie- of schildersbedrijf)
Centrum - bedrijven - 1ste vergunning € 110,- per jaar € 110,- per jaar
Centrum - bedrijven - 2e vergunning € 220,- per jaar € 220,- per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 1ste vergunning € 55,- per jaar € 55,- per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 2e vergunning € 110,- per jaar € 110,- per jaar
Eerste algemene bedrijvenvergunning € 220,- per jaar € 220,- per jaar
Tweede algemene bedrijvenvergunning € 440,- per jaar € 440,- per jaar
Overige (1 jaar geldig)
Eerste bedrijvenvergunning voor bezorgdiensten € 220,- per jaar € 220,- per jaar
Tweede bedrijvenvergunning voor bezorgdiensten € 440,- per jaar € 440,- per jaar

terug naar boven