Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Belastingtarieven

Wie in Valkenswaard woont of een bedrijf heeft, moet gemeentebelastingen betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen te betalen zoals aanleg en onderhoud van wegen, plantsoenen en riolering en het aantrekkelijk maken en veilig houden van uitgaansgebieden. Door belasting te betalen leveren alle inwoners en bedrijven van Valkenswaard een bijdrage aan de gemeente.

Naast onroerende-zaakbelastingen (OZB) heft de gemeente Valkenswaard ook rioolheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting en leges. Jaarlijks worden de tarieven door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld.

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven zoals ze in de gemeente Valkenswaard zijn vastgesteld:

Tarief 2019 Tarief 2020
Onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen
Eigenaar

0,1332% WOZ-waarde

0,1298% WOZ- waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) niet-woningen
Eigenaar

0,2386% WOZ-waarde

0,2439% WOZ-waarde

Gebruiker

0,2011% WOZ-waarde

0,1843% WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Alleenstaande € 175,00 € 199,50
Meerpersoonshuishouden € 224,77 € 279,02
Rioolheffing € 205,00 € 205,00

terug naar boven

Legestarieven

Op grond van de legesverordening leges geheven.

Tarieven klantcontactcentrum

In de legesverordening zijn ook de tarieven voor het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs vastgesteld. Hieronder zijn de tarieven van de meest voorkomende aanvragen samengevat.

Tarief 2019 Tarief 2020
Reisdocumenten
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar 5 jaar geldig € 29,95 € 30,70
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 56,80 € 58,30
Paspoort tot 18 jaar 5 jaar geldig € 53,95 € 55,35
Paspoort vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 71,35 € 73,20
Zakenpaspoort tot 18 jaar 5 jaar geldig € 53,95 € 55,35
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar 10 jaar geldig € 71,35 € 73,20
Spoedleges reisdocumenten € 48,60 € 49,85
Bezorging door bezorgdienst per document € 15,30

Tarief 2019 Tarief 2020
Rijbewijzen
Afgifte, vernieuwen, omwisselen rijbewijs € 39,45 € 40,65
Spoedleges rijbewijs € 34,10 € 34,10
Bezorging door bezorgdienst per document € 15,30

Algemeen
Uittreksel/inlichting BasisRegistratiePersonen € 10,00 € 10,00
Verklaring omtrent het gedrag € 41,35 € 41,35
Parkeervergunning bewoners (2 jaar geldig)
Centrum - bewoners - 1ste vergunning € 85,00 per 2 jaar € 85,00 per 2 jaar
Centrum - bewoners - 2e vergunning € 110,00 per 2 jaar € 110,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning 1ste vergunning € 45,00 per 2 jaar € 45,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning 2e vergunning € 45,00 per 2 jaar € 45,00 per 2 jaar
Mantelzorgvergunningen met indicatiestelling Gratis Gratis
Parkeervergunning bedrijven (1 jaar geldig)
(Voor ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het verrichten van arbeid
op locatie en daar hun voertuig bij nodig hebben, zoals een klus-, installatie- of schildersbedrijf)
Centrum - bedrijven - 1ste vergunning € 110,00 per jaar € 110,00 per jaar
Centrum - bedrijven - 2e vergunning € 220,00 per jaar € 220,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 1ste vergunning € 55,00 per jaar € 55,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 2e vergunning € 110,00 per jaar € 110,00 per jaar
Eerste algemene bedrijvenvergunning € 220,00 per jaar € 220,00 per jaar
Tweede algemene bedrijvenvergunning € 440,00 per jaar € 440,00 per jaar
Overige (1 jaar geldig)
Eerste bedrijvenvergunning voor bezorgdiensten € 220,00 per jaar € 220,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning voor bezorgdiensten € 440,00 per jaar € 440,00 per jaar

terug naar boven