Subsidies & Fondsen

Hier vindt u een overzicht van verschillende fondsen en subsidiemogelijkheden.

Hoewel wij ons best doen om dit overzicht up-to-date te houden, is het mogelijk dat een fonds bepaalde voorwaarden heeft aangepast waardoor de korte omschrijving op deze website niet meer accuraat is. Lees dus altijd goed de voorwaarden op de website van het fonds.

Overheidsfondsen

Gemeentelijk

Cultuurfonds Bedoeld voor verenigingen en instellingen die een incidentele activiteit organiseren in Valkenswaard op het gebied van amateurkunst, kunst- en cultuureducatie, podiumkunst en/of beeldende kunst (met uitzondering van opdrachten/aankopen).
Jeugdcultuurfonds Valkenswaard

Meer info volgt.

Provinciaal

Provincie Noord-Brabant

Verschillende kunst & cultuur gerelateerde subsidiemogelijkheden vanuit de Provincie Noord-Brabant.

Landelijk 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen. De subsidieprogramma’s zijn gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. 

Speciale aandacht voor de interactieve aanvraagomgeving Jijmaakthetmee.nl

Fonds Podiumkunsten Geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.
Mondriaan Fonds Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragen voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied  van beeldende kunst en cultureel erfgoed. 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Dit fonds biedt subsidieregelingen en samenwerkingsregelingen voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke cross-overs.
Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds biedt o.a. subsidies gericht op ontwikkeling en productie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en talentontwikkeling.
Nederlands Letterenfonds Voor schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire tijdschriften, letterkundigen en internationale festivals

Overige fondsen voor kunst & cultuur

Erfgoed Brabant Enkele subsidiemogelijkheden voor musea en erfgoedinstellingen via Erfgoed Brabant.
VSB Fonds Steunt initiatieven die kunst toegankelijk maken voor een groter of ander publiek en intensieve ontmoetingen met kunst mogelijk maken.
Prins Bernhard Cultuurfonds Ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap.
Stichting DOEN Binnen het thema “Cultuur & Cohesie': initiatieven op het terrein van cultuur, cohesie en media  met een duidelijk maatschappelijk doel. 
Vereniging Rembrandt Voor musea die een bijzonder kunstwerk willen kopen.
Nationaal Restauratiefonds Een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. 
Kersjes Fonds Steunt het Nederlandse muziekleven jaarlijks door toekenning van prijzen en beurzen aan talentvolle musici en subsidies voor bijzondere projecten.
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Het NMF stelt, tegen een geringe vergoeding, hoogwaardige instrumenten ter beschikking aan honderden musici. 

Behulpzame websites voor het aanvragen of vinden van fondsen

www.fondsenboek.nl 
www.cultuursubsidie.nl

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Men vraagt een bijdrage van particuliere donateurs voor een specifiek project. Kijk voor meer informatie op www.voordekunst.nl.